تبليغات
برنامه روزانه ی بدن سازی برای فوتبال


مشخصات سوال
ar_dayaniنام : مسافر کوچولوامتیاز : 325درصد بهترین پاسخ : 50%مسافر کوچولو (0)i

24 اسفند 87 - 15:17برنامه روزانه ی بدن سازی برای فوتبال اطلاعات بیشتر : یه برنامه كامل بدن سازی برای آمادگی توی فوتبال می خواستم
بیشتر speed و stamina مد نظرمه، بعدش هم قدرت پاها

فقط یه چیز تا خرداد سال آینده بیشتر وقت ندارم
برنامه طوری باشه كه تا 3 ماه دیگه بتونم توی زمین 120 دقیقه بازی كنم واصلا نفس كم نیارم
از لحاظ سرعت كم ندارم ولی اصلا نفس ندارم

ممنون از همتون
@};-تاریخ ایجاد سوال : 24 اسفند 87 (15:17)تاریخ بسته شدن سوال : 27 اسفند 87تعداد بازدید :116تعداد پاسخ ها : 4طبقه بندی : ورزش و تفریح » فوتبال- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
برنامه روزانه ی بدن سازی برای فوتبال 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
bek1358نام : بهرنگ اعتمادیامتیاز : 143درصد بهترین پاسخ : 59%بهرنگ اعتمادی (27)i

87/12/24 (17:08)سلام
برو به این سایت نرم افزار پاور پوینتش هست
http://abbasgoli.blogfa.com/post-10.aspx

تو گوگل سرچ كن یا برو سایت مجید جلالی اگر هم حالشو نداری این جوابت

در خلال تمرینات بدنی ضروری است تمرینات تکنیک نیز در هر جلسه انجام شود. دوهای سرعتی کوتاه و شدید با حداکثر توان، 10 متر، 20 متر، زمان فعالیت 3 الی 4 ثانیه، 10 الی 20 ثانیه استراحت غیر فعال در بین هر فعالیت، نسبت فعالیت به استراحت 1 به 3 دوهای سرعتی کوتاه و شدید با حداکثر توان 30 متر، 60 متر، زمان فعالیت 4 الی 10 ثانیه، 20 الی 40 ثانیه استراحت غیر فعال در بین هر فعالیت، نسبت فعالیت به استراحت 1 به 3 دوهای سریع بلند با 70 الی 80% توان، 100 متر، 200 متر، 15 الی 30 ثانیه، 45 الی 90 ثانیه استراحت فعال در بین هر فعالیت، نسبت فعالیت به استراحت 1 به 3 حجم تمرین: طول مدت یک جلسه تمرین فوتبال را گویند. شدت تمرین بیشینه: بالاترین درجه ای از فشار تمرین است که ورزشکار قادر است در یک زمان انجام دهد. تمرین تداومی: تمریناتی که بطور پیوسته در زمان طولانی انجام می شود. بهتر است که تمرینات هوازی در صبح و تمرینات غیر هوازی در بعد از ظهر انجام شود. در صورتیکه زمان این کار (یعنی تمرینات در صبح و بعد از ظهر) وجود نداشته باشد، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید. تمرینات آماده سازی را می توان هر روز یا یک روز در میان انجام داد. برنامه تمرینی: 1. گرم کردن عمومی بدن به مدت 5 الی 7 دقیقه 2. دوهای تداومی آهسته به مدت 15 دقیقه در هفته اول که در پایان هفته هشتم به 50 دقیقه افزایش می یابد. 3. استراحت فعال (کار با توپ) به مدت 7 الی 10 دقیقه 4. دوهای تناوبی که طبق برنامه در مدت 20 الی 40 دقیقه همراه با تمرینات پلایمتریک،5. قدرتی با تحمل وزن بدن،6. کششی،7. چابکی انجام شود. تمرین تناوبی: تمریناتی که در آن دوره های فعالیت شدید،8. در دوره های فعالیت آرام و پراکنده انجام می شود و فاصله کار و استراحت به شکل بهینه تقسیم می شود. تمرینات برنامه ریزی شده از نوع تمرینات فزاینده (Progressive training) بوده و اصل اضافه بار (Over Load) در آن رعایت شده است. 9. استراحت فعال (کار با توپ) به مدت 7 الی 10 دقیقه 10. سرد کردن عمومی بدن به مدت 5 الی 7 دقیقه
ب برنامه تمرینی: 1. گرم کردن عمومی بدن به مدت 5 الی 7 دقیقه 2. دوهای تداومی آهسته به مدت 15 دقیقه در هفته اول که در پایان هفته هشتم به 50 دقیقه افزایش می یابد. 3. استراحت فعال (کار با توپ) به مدت 7 الی 10 دقیقه 4. دوهای تناوبی که طبق برنامه در مدت 20 الی 40 دقیقه همراه با تمرینات پلایمتریک،5. قدرتی با تحمل وزن بدن،6. کششی،7. چابکی انجام شود. تمرین تناوبی: تمریناتی که در آن دوره های فعالیت شدید،8. در دوره های فعالیت آرام و پراکنده انجام می شود و فاصله کار و استراحت به شکل بهینه تقسیم می شود. تمرینات برنامه ریزی شده از نوع تمرینات فزاینده (Progressive training) بوده و اصل اضافه بار (Over Load) در آن رعایت شده است. 9. استراحت فعال (کار با توپ) به مدت 7 الی 10 دقیقه 10. سرد کردن عمومی بدن به مدت 5 الی 7 دقیقه هفته جلسه نوع تمرین (تداومی) (هوازی) مسافت طی شده ضربان قلب در دقیقه شدت تمرین هدف تمرین نوع تمرین (تناوبی)(غیر هوازی) مسافت طی شده ضربان قلب در دقیقه شدت تمرین هدف تمرین کل مسافت طی شده در هر جلسه (متر) هفتهاول 1 دو آرام 15 دقیقه در پارک، ساحل، دریا، تپه، دور زمین 2 تا 2.5 کیلومتر 123 الی 166 متر در دقیقه بین 100 تا 130 THR=40-50% کم تا حدی متوسط افزایش توان هوازی (استقامت – قلبی – ریوی) تمرینات تناوبی باید همراه با تمرینات پلایمتریک، قدرتی، کششی و چابکی باشد. 6* 10 متر 6*20 متر 3* 30 متر 3* 60 متر 3* 100 متر 750 تر دوهای سرعتی کوتاه بیشتر از 130 THR= 60- 70% متوسط افزایش توان غیر هوازی (افزایش قدرت، سرعت، جهش) تا 2 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 3 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ هفتهدوم 4 دو آرام 15 دقیقه در پارک، ساحل، دریا، تپه، دور زمین 3 تا 3.5 کیلومتر 150 الی 175متر در دقیقه بین 100 تا 130 THR=40-50% کم تا حدی متوسط افزایش توان هوازی (استقامت – قلبی – ریوی) تمرینات تناوبی باید همراه با تمرینات پلایمتریک، قدرتی، کششی و چابکی باشد. 6* 20 متر 6* 30 متر 6* 60 متر 6* 100متر 12 *10 متر 1380 متر دوهای سرعتی کوتاه بیشتر از 130 THR= 60- 70% متوسط افزایش توان غیر هوازی (افزایش قدرت، سرعت، جهش) تا 5 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 6 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ هفته جلسه نوع تمرین (تداومی) (هوازی) مسافت طی شده ضربان قلب در دقیقه شدت تمرین هدف تمرین نوع تمرین (تناوبی)(غیر هوازی) مسافت طی شده ضربان قلب در دقیقه شدت تمرین هدف تمرین کل مسافت طی شده در هر جلسه (متر) هفتهسوم 7 دو آرام 25 دقیقه در پارک، ساحل، دریا، تپه، دور زمین 4 تا 4.5 کیلومتر 160 الی 180 متر در دقیقه بین 120 تا 150 THR= 50-60% متوسط افزایش توان هوازی (استقامت – قلبی – ریوی) تمرینات تناوبی باید همراه با تمرینات پلایمتریک، قدرتی، کششی و چابکی باشد. 10* 10 متر 20*5 متر 40* 6 متر 100* 2 متر 200* 4 متر (min)10*12 متر 1560 تر دوهای سرعتی کوتاه بیشتر از 150 THR=70-80% متوسط تا حدی شدید افزایش توان بی هوازی (افزایش قدرت، سرعت، جهش) تا 8 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 9 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ هفتهچهارم 10 دو آرام 30 دقیقه در پارک، ساحل، دریا، تپه، دور زمین 5/4 تا 5 کیلومتر 166 الی 183متر در دقیقه بین 120 تا 150 THR=50-60% متوسط افزایش توان هوازی (استقامت – قلبی – ریوی) تمرینات تناوبی باید همراه با تمرینات پلایمتریک، قدرتی، کششی و چابکی باشد. 10* 10 متر 30*6 متر 50* 6 متر 100* 4متر 200 *3 متر حداقل (min)10*12 متر 1940 متر دوهای سرعتی کوتاه بیشتر از 150 THR= 70-80% متوسط تا حدی شدید افزایش توان غیر هوازی (افزایش قدرت، سرعت، جهش) تا 11 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 12 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ هفته جلسه نوع تمرین (تداومی) (هوازی) مسافت طی شده ضربان قلب در دقیقه شدت تمرین هدف تمرین نوع تمرین (تناوبی)(غیر هوازی) مسافت طی شده ضربان قلب در دقیقه شدت تمرین هدف تمرین کل مسافت طی شده در هر جلسه (متر) هفتهپنجم 13 دو آرام35 دقیقه در پارک، ساحل، دریا، تپه، دور زمین 6 تا 5/6 کیلومتر 171 الی 185 متر در دقیقه بین 130 تا 160 THR= 60-70% متوسط افزایش توان هوازی (استقامت – قلبی – ریوی) تمرینات تناوبی باید همراه با تمرینات پلایمتریک، قدرتی، کششی و چابکی باشد. 10* 10 متر 30*6 متر 50* 6 متر 100* 4متر 200 *4 متر سه بار (min)10*12 متر 2140 تر دوهای سرعتی کوتاه بیشتر از 150 THR=70-80% متوسط تا حدی شدید افزایش توان بی هوازی (افزایش قدرت، سرعت، جهش) تا 14 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 15 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ هفتهششم 16 دو آرام 40 دقیقه در پارک، ساحل، دریا، تپه، دور زمین 7 تا 5/7 کیلومتر 175 الی 187متر در دقیقه بین 130 تا 160 THR=60-70% متوسط افزایش توان هوازی (استقامت – قلبی – ریوی) تمرینات تناوبی باید همراه با تمرینات پلایمتریک، قدرتی، کششی و چابکی باشد. 10*6 متر 20*6 متر 30* 6 متر 60* 6متر 100 *4 متر 200*4 متر حداقل (min)10*12 متر 2280 متر دوهای سرعتی کوتاه بیشتر از 150 THR= 70-80% متوسط تا حدی شدید افزایش توان غیر هوازی (افزایش قدرت، سرعت، جهش) تا 17 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 18 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ هفته جلسه نوع تمرین (تداومی) (هوازی) مسافت طی شده ضربان قلب در دقیقه شدت تمرین هدف تمرین نوع تمرین (تناوبی)(غیر هوازی) مسافت طی شده ضربان قلب در دقیقه شدت تمرین هدف تمرین کل مسافت طی شده در هر جلسه (متر) هفتههفتم 19 دو آرام 45 دقیقه در پارک، ساحل، دریا، تپه، دور زمین 8 تا 5/8 کیلومتر 177 الی 188 متر در دقیقه بین 140 تا 170 THR= 70-80% متوسط تا حدی شدید افزایش توان هوازی (استقامت – قلبی – ریوی) تمرینات تناوبی باید همراه با تمرینات پلایمتریک، قدرتی، کششی و چابکی باشد. 6*10 متر 6*20 متر 6*30 متر 6*60متر 100 *4 متر 200*5 متر سه بار (min)10*12 متر 2480 تر دوهای سرعتی کوتاه بیشتر از 160 THR=80-90% شدید افزایش توان بی هوازی (افزایش قدرت، سرعت، جهش، انعطاف پذیری، استقامت در سرعت) تا 20 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 21 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ هفته هشتم 22 دو آرام 50 دقیقه در پارک، ساحل، دریا، تپه، دور زمین 9 تا 5/9 کیلومتر 180 الی 190متر در دقیقه بین 140 تا 170 THR= 70-80% متوسط تا حدی شدید افزایش توان هوازی (استقامت – قلبی – ریوی) تمرینات تناوبی باید همراه با تمرینات پلایمتریک، قدرتی، کششی و چابکی باشد. 10*6 متر 20*6 متر 30* 6 متر 60* 6متر 100 *4 متر 200*5 متر حداقل (min)10*12 متر 2680 متر دوهای سرعتی کوتاه بیشتر از 160 THR=80-90% شدید افزایش توان بی هوازی (افزایش قدرت، سرعت، جهش، انعطاف پذیری، استقامت در سرعت) تا 23 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 24 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″

.81%دیگر پاسخ ها
hami_shنام : حامی شمساییامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%حامی شمسایی (9)i

1.    87/12/25 (12:10)سلام دوست عزیز محبت كن از وضعیت بدنیت یك شرح مختر بده.6%
golpesarghandeasaalنام : میثم ...امتیاز : 239درصد بهترین پاسخ : 45%میثم ... (3)i

2.    87/12/25 (12:14)اینجا مقالات خوبی پیدا مبکنی:
http://www.bodybuilding.com/fun/bbinfo.php?page=Football.6%
eshghetehransariنام : حمید جلیلیامتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 0%حمید جلیلی (10)i

3.    87/12/25 (13:57)salam man alan pishe kasi kar mikonam ke madrakesh az ali dayi va ghale noyi bala tare age mitoni biyay tehran tamrin koni ke hich ,ama age nemitoni bego shomarasho bedam bahash sohbat kon ,rasti motmaen bash kasi bedone maye barnameye salem va daghigho bedone eshkal nemide.6%


برنامه تغذیه برای بدن سازی


مشخصات سوال
aircraft_engنام : محمد ملاییامتیاز : 19درصد بهترین پاسخ : 33%محمد ملایی (49)i

4 خرداد 89 - 10:05برنامه تغذیه برای بدن سازی اطلاعات بیشتر : Salam. man vaznam 72,va qaddam 172.
Ye barnaame khoobe ghazayi mikhastam baraye roshte azolehaaye badan
Be poodro qorsaaye mokammele vitamin hich alagheyi nadaaram va tarji midam masraf nakonam ba hargoone mavaade ghazayi hich mishkeli nadaaram
Mamnoon


تاریخ ایجاد سوال : 4 خرداد 89 (10:05)تاریخ بسته شدن سوال : 20 خرداد 89تعداد بازدید :92تعداد پاسخ ها : 2طبقه بندی : ورزش و تفریح » غیره- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
برنامه تغذیه برای بدن سازی 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
taoist_eagleنام : آریا امتیاز : 392درصد بهترین پاسخ : 41%آریا (63)i

89/3/10 (12:07)ببین برنامه رو باید خودت تنظیم کنی ولی به صورت کلی اینجوری هستش که هر سه ساعت یه وعده غذایی بخور که عضلاتت برای تامین انرژی لاغر نشن.
دوم اینکه هر روز به ازای هر گرم وزن بدنت بیشتر از 2.2 گرم پروتئین بخور.
سوم اینکه قبل و بعد تمرین غذا های پر کالری و پر پروتئین مصرف کن.
من خیلی ساده و مختصر گفتم ولی اگه اطلاعات بیشتری در مورد کالری ها هم می خوای می تونم کمک کنم..100%دیگر پاسخ ها
iran_750نام : مریم پاییزیامتیاز : 40364درصد بهترین پاسخ : 11%مریم پاییزی (59)i

1.    89/3/17 (15:56)با پاسخ 1 موافق هستم جوابش کامل است.0%


درخواست برنامه بدن سازی


مشخصات سوال
tizorexamنام : مازیار هیچکسامتیاز : 202درصد بهترین پاسخ : 35%مازیار هیچکس (105)i

15 فروردین 88 - 10:12درخواست برنامه بدن سازی اطلاعات بیشتر : سلام ، یه برنامه حجمی برای بدن سازی میخوام ، حدود 2 ماه میشه میرم باشگاه ، اگه بخوام یه دوره کراتین بردارم برنامه فرق میکنه یا نه ؟تاریخ ایجاد سوال : 15 فروردین 88 (10:12)تاریخ بسته شدن سوال : 31 فروردین 88تعداد بازدید :25تعداد پاسخ ها : 1طبقه بندی : ورزش و تفریح » غیره- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
درخواست برنامه بدن سازی 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
rashaنام : راشا رادینامتیاز : 37049درصد بهترین پاسخ : 57%راشا رادین (30)i

88/1/18 (15:59)سلام

مراجعه بفرمایید به

#
درخواست برنامه تمرینی - پایگاه تخصصی پرورش اندام: فیتنس / بدنسازی ...
5 posts - 2 authors - Last post: 29 May 2007
درخواست برنامه تمرینی اصول تمرین با وزنه برای مبتدیان. ... من حدود 4 ماه است كه ورزش بدن سازی را اغاز كرده ام و تا حالا موفق به داشتن یك ...
www.powerbuilding.ir/forums/showthread.php?t=758 - 65k - Cached - Similar pages
#
درخواست برنامه تمرینی - صفحه 122 - پایگاه تخصصی پرورش اندام: فیتنس ...
5 posts - 5 authors - Last post: 3 Mar
درخواست برنامه تمرینی اصول تمرین با وزنه برای مبتدیان. ... بدنسازی برای سلامتی شماست . سلامتی خود را فدای بدنسازی نكنید. ravi آفلاین است ...
www.powerbuilding.ir/forums/showthread.php?p=86649 - 76k - Cached - Similar pages
More results from www.powerbuilding.ir »
#
درخواست برنامه تمرینی - صفحه 84 - پایگاه تخصصی پرورش اندام: فیتنس ...
5 posts - 3 authors - Last post: 12 Dec 2008
از اساتید محترم درخواست یه برنامه توپ دارم وزنم 73 و قدم هم 185 ... آقا من مبتدی هستم تازه میخوام بدنسازی کار کنم شرایط گرفتن برنامه چی هست؟ ...
sadeghsalami.com/forums/showthread.php?p=77059 - 70k - Cacموفق باشید.100%پاسخی ارسال نشده است.


ساير مطالب :
* کسی نصب php 5.2.6 روی IIS 5.1 بلده !
* سلام كی مطلب(رشته برق)كار كرده؟
* کارخونه ماک در چه سالی تاسیس شده؟لطفا"...
* تو بازی اسنوکر هر پیتوک چند امتیاز منفی داره؟
* چه جوری میشه dvd با حجم بیش از 4 گیگا بایت رو وارد hard كرد
* سریال بازی simcity socities deluxe چیست؟
* جنك های معروف قشقایی ها؟
* بهترین دی وی دی رایتر از نگاه شما ؟
* دوربین فیلمبرداری کانن Dc10
* من میخوام یك خودرو بخرم.نمیدونم چه مداركی باید از فروشنده بگ