تبليغات
تحقیق در مورد حقوق املاک مجاور


مشخصات سوال
niushamobinنام : نیوشا گلهامتیاز : 85درصد بهترین پاسخ : 0%نیوشا گله (28)i

5 آبان 88 - 10:49تحقیق در مورد حقوق املاک مجاور اطلاعات بیشتر : در ارتباط با اصل 131 قانون مدنیتاریخ ایجاد سوال : 5 آبان 88 (10:49)تاریخ بسته شدن سوال : 21 آبان 88تعداد بازدید :297تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
تحقیق در مورد حقوق املاک مجاور  
ایجاد علامتبهترین پاسخ
flintecنام : وحید حسن زادهامتیاز : 186درصد بهترین پاسخ : 25%وحید حسن زاده (145)i

88/8/5 (10:53)khob?
in soale ya javab?
:)).88%دیگر پاسخ ها
best_oggyنام : فروغ اکبریامتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 0%فروغ اکبری (48)i

1.    88/8/14 (20:33)نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری1359/10/23-7/5427:
الف)استفاده از حق و اختیاری که در ماده 131 ق.م به همسایه داده شده است محتاج اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضائی نیست.
ب)در صورت استفاده همسایه از حق موضوع ماده 131 ق.م صاحب حق از موضوع ماده 131 ق.م صاحب درخت نمیتواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص مسموع نیست.
ج)چون عمل همسایه در حدود ماده 131 ق .م مجاز است جنبه کیفری نمیتواند داشته باشد.
اگر نظریه یا رای دیوان عالی کشور و وحدت رویه نیاز بود و موارد مشابه آن به کتاب محشی قانون مدنی تدوین علیرضا میرزائی مراجعه نمائید..11%


در مورد قانون اساسی . حقوق شهروندی . و حقوق بشر نوشته و رابط


مشخصات سوال
sokotemamanنام : اكبر بهرامیدرصد بهترین پاسخ : 0%اكبر بهرامی (13)i

20 آبان 87 - 15:48در مورد قانون اساسی . حقوق شهروندی . و حقوق بشر نوشته و رابطه آنها چیست ؟ اطلاعات بیشتر : حقوق دانان جواب بدهند .
تاریخ ایجاد سوال : 20 آبان 87 (15:48)تاریخ بسته شدن سوال : 6 آذر 87تعداد بازدید :66تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
در مورد قانون اساسی . حقوق شهروندی . و حقوق بشر نوشته و رابطه آنها چیست ؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
nahonteنام : حبیب احمدیامتیاز : 231درصد بهترین پاسخ : 25%حبیب احمدی (43)i

87/8/22 (00:09)قانون اساسی:
قانون اساسی هر مملکت همانطور که از اسم آن نیز مشخص است شامل قوانین اساسی و بهتر بگویم اصولی است که راجع به دولت، ملت و سرزمین و حقوق و تکالیف مردم یک سرزمین نوشته می شود. در قانون اساسی هر مملکت دو موضوع مهم قدرت و آزادی تعریف خواهند شد. قدرت متعلق به دولت است و آزادی متعلق به ملت است. قانون اساسی با وضع اصول و مبانی خود سعی دارد قدرت صاحبان قدرت(دولت) را محدود کند و آزادی و حقوق مردم(ملت) را تضمین کند. قانون اساسی در هر مملکت اصول و قواعد کلی را مشخص و تدوین می کند و قوانین عادی بر اساس آن وضع می شود.
این قوانین ناظر به دو حوزه فردی و اجتماعی ملت خواهد بود که در مقابل دولت یا حاکم حقوق فردی و اجتماعی افراد را تضمین خواهند کرد. بطور ساده و مختصر حقوق افراد در حوزه اجتماعی را حقوق شهروندی گویند و حقوق افراد در حوزه فردی را حقوق بشر می نامند. منظور از شهروند به مجموعه افرادی گفته می شود که در یک اجتماع مترقی دارای قدرت و توانمندی لازم جهت دخالت در امور یک جامعه رشد یافته و مترقی را داشته باشد و بتواند در تعیین سرنوشت خود از استقلال و توانایی لازم برخوردار باشد در این تعریف افراد به عنوان رعیت و تبعه شناخته نمی شوند بلکه افرادی هستند توانمند که قادر هستند همطراز با قدرت دولت در امور اجتماعی اظهار نظر و دخالت کنند. مفهوم شهروند بسیار بزرگتر و ارزشمندتر از مفهوم تبعه است. دولت مکلف است شرایط رشد و توسعه افراد را فراهم نماید و اتباع خود را به شهروندان رشد یافته تبدیل کند تا تک تک افراد یک ملت بتوانند در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود دخالت کنند و سرنوشت خود را آگاهانه رقم بزنند.
حقوق شهروندی رابطه تنگاتنگی با حقوق بشر دارد. در صورت رعایت حقوق بشر بطور قطع حقوق شهروندی هم محقق خواهد شد بعبارتی اگر حقوق بشر وجود نداشته باشد حقوق شهروندی هم یک شعار فریبنده است.
اما حقوق بشر چیست؟ حقوق بشر:

حقوق بر خلاف فلسفه از بشر دارای تعریف مشخص و معلومی است. از سال 1945 و پس از پایان جنگ جهانی دوم و بعد از کشتارهای فجیع ملتها و روا داشتن هر نوع جنایت علیه بشریت دولتها به این نتیجه رسیدند که با ایجاد یک سازمان جهانی طرحی پیاده شود که دیگر جنگی به وسعت جهانی رخ ندهد. لذا سازمان ملل به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی پا به عرصه وجود نهاد. طولی نکشید اعضای این سازمان پس از کش و قوسهای فراوان و بحث و جدل بسیار اعلامیه ای تحت عنوان (اعلامیه جهانی حقوق بشر) صادر نمودند که این اعلامیه مبتنی بر تئوریهای موجود و فراگیر بشری راجع به ماهیت انسان تدوین شده است و اساسا با شناختی که از نوع بشر در سراسر عالم از این موجود وجود داشته است شکل گرفته است. این اعلامیه به امضای بیش از 200 کشور وقت رسیده و مواد و مقررات آن ملاک و استاندارد برخورداری نوع بشر از حقوق و تکالیفش است که هم اکنون اغلب کشورهای دنیا قوانین و مقررات خود را با این قانون سنجیده و النهایه به تصویب میرسانند.

حق چیست و ملاک آن چیست؟

جرمی بنتام میگوید: حق مولود قانون است. اگر قانونی نباشد حقی هم نیست. شاید این یک نظریه درستی باشد اما آیا حقی که قانون نشده باشد اساسا نمی تواند وجود خارجی داشته باشد؟ حقوق جمع حق است. یعنی مجموعه حق هایی که ممکن است یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد این شخص ممکن است دولت باشد یا شرکت یا یک فرد و یا یک اجتماع باشد.

قانون گذار بر اساس موضوعاتی که بصورت عرف در یک جامع پذیرفته شده اقدام به قانونگذاری میکند این قانون برای افراد ایجاد حق میکند. عرف نیز ریشه در فرهنگ هر ملتی دارد. فرهنگ هم یعنی شیوه فکر کردن یک ملت. لذا هیچ ملت بی فرهنگی روی کره زمین وجود ندارد. قانونگذار بر اساس شیوه فکر کردن یک ملت که به مفهوم فرهنگ آن ملت است اقدام به وضع قانون میکند. و هر کدام از مبانی فکری یک جامعه قویتر باشد قانونگذاری نیز به همان سمت و سو میرود مثلا کشورهای اسلامی بر اساس گرایشهای دینی همواره قوانین الهی را در قانونگذاریشان دخیل میکنند و مثالهایی از این دست که ممکن است این قانون با استاندارد وضع شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابق یا متفاوت باشد که نیاز دارد به مرور اصلاح شود.

علیحال ملاک قوانین و مقررات و استاندارد اعلامیه حقوق بشر جهانی مبتنی بر کرامت انسانی است یعنی همه انسانها در یک چیز به نام کرامت انسانی مشترک هستند و رنگ و نژاد و زبان و دین و هر چیز دیگری نباید بین انسانها ایجاد تبعیض کندو هر انسانی دارای حقوق بنیادین و مشخص و غیر قابل سلبی است که نمیتوان با قانونگذاری از وی سلب کرد این حقوق حتی توسط خود فرد نیز غیر قابل سلب هستند.

فلسفه اخلاق گرای کانت استاندارد یک انسان طبیعی را ملاک حقوق بشر میداند.هر چیزی که یک انسان طبیعی از آن احساس انزجار کند مخالف روح انسان است و داخل در حقوق انسان نیست. به نظر میرسد حقوق را باید با ملاکهای بشری سنجید نه با ملاکهای الهی. زیرا اکثریت جامعه جهانی بر این موضوع تاکید دارند.

خلاصه اینکه حقوق هر بشر طبق اسناد و منشور حقوق بشر جهانی (اعلامیه و 2 میثاق آن) در 3 دسته کلی و بدون رعایت تقدم و تاخر و ارجحیت دسته بندی شده است : 1- حقوق مدنی و سیاسی 2- حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی 3- حقوق همبستگی.(برای مطالعه بیشتر میتوانید به کتابخانه کرسی حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنید).

حقوق مدنی سیاسی مثل: حق حیات، حق حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب و تغییر مذهب، محاکمه عادلانه، آزادی رفت و آمد، حق ازدواج آزاد، .....

حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مثل: حق کار، حق ازدواج، حق تفریح و استراحت، حق آموزش و پرورش، حق بهداشت و زندگی سالم،....

حقوق همبستگی مثل: حق محیط زیست پاک، حق صلح و آرامش، حق خودمختاری و تعیین سرنوشت، حق توسعه اقتصادی،..

انتظار میرود که قوانین کشورها به هنگام تدوین و تصویب رعایت چارچوب 3 گانه فوق را داشته باشند و در این راستا حرکت کنند. با دقت و مطالعه بیشتر در شناسایی این حقوق می توان به یک معیار کلی برای شناخت بشر و همچنین تعریف جامع و مانع از حقوق آن پی برد.

در واقع منشور حقوق بشر(اعلامیه جهانی حقوق بشر + 2 میثاق حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) به عنوان سنگ محک و استاندارد و پایه و اساس تدوین شده و کلاسه شده قانونگذاری دولتها به جهان معرفی شده است که بدیهی است نادیده گرفتن این مقررات توسط دولتها به مفهوم نقض حقوق بشر در یک سیستم حقوقی است که تحت عنوان نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط یک کشور در روابط بین الملل مطرح خواهد شد و متاسفانه فعلا فقط جنبه توصیه ای و نزاکتی دارد و هنوز راهکاری عملی برای پیشگیری از آن وضع نشده است. زیرا هر کشوری با توجه به فرهنگ خود و تعریفی که از حقوق دارد اقدام به قانونگذاری میکند و این پارادوکس نظام بین الملل حقوق بشر است. ارائه تعریف جامع و مانع از حقوق و رسیدن به استاندارد واحد در جهان نیازمند رشد و توسعه فرهنگی و تغییر شیوه فکر کردن بشریت دارد و این کار هم جز با آموزش و اطلاع رسانی مقدور و میسور نخواهد شد. دولتها وظیفه تعلیم و تربیت و از همه مهم تر اطلاع رسانی را بر عهده دارند که متاسفانه همواره از ملتها دریغ می کنند و لذا تعریف خود نوشته ای از حقوق را بر ملتهای خود تحمیل میکنند.

در عصر جدید از بشر تعریف نسبتا جامع و مانعی ارائه شده است و حقوق او هم مشخص شده است. مطابق این تعاریف بشر تابع حقوق طبیعی است و دارای هویت زمینی است و لذا دارای حقوق مشخص و معلوم است. هر گاه انسان تابع حقوق الهی قرار گیرد نه میتوان از او تعریف مشخصی نمود و نه میتوان حق و حقوق او را مشخص و معلوم کرد. در این حالت ابهام و گنگ شرایط برای نادیده گرفتن حقوق بنیادین وی فراهم خواهد شد و بهترین فرصت را به دولتها خواهد داد که بنا به تفسیر خودشان از تئوری الهی اقدام به نقض حقوق طبیعی فرد بکنند.

لازم به ذکر است حقوق بشر در نظام بین المللی و اسناد جهانی حقوق بشر مبتنی بر حقوق طبیعی است و نگاه کاملا طبیعی با رعایت اخلاق به انسان دارد.

موفق باشید. احمدی.

.71%دیگر پاسخ ها
mortezazنام : مرتضی زارع امتیاز : 130درصد بهترین پاسخ : 4%مرتضی زارع (8)i

1.    87/8/22 (10:37)با سلام
به صورت خلاصه قانون اساسی قانونی است که یک سری انسان فرهیخته که ریاست کشور را بر عهده دارند اقدام به وضع آن می نمایند . درین قانون اصول کلی کشور راجع به نهاد های سیاسی و قوای حاکم بر نظام درج می شود .
حقوق شهروندی نیز حقوقی است که تقریبا بر گرفته از منابع عرفی است در جهت تعالی و رفاه شهروندان .
حقوق بشر : این همان چیزی است که به اصطلاح برای ارزش نهادن به شخصیت انسان و اهمیت دادن به جان و مال و تفکر انسانها در سالهای بعد جنگ تنظیم شد ( کاملا به طور کلی ) که هم اکنون پایه گذاران آن هیچ توجهی به آن ندارند و به راحتی زیر پا میگذارند . تنها کشوری که دست باز و درست از لحاظ زندگی انسانی دارد کشور فرانسه در اروپاست . کشور ما نیز در اکثر اصول ازین کشور تبعیت کرده است . در حالی که در کشور ما قوانین مدنی کاملا بر پایه شریعت اسلام است .
من در همین اندازه آگاهی داشتم ، موفق باشی ..28%
shahab918نام : امیر رامتیاز : 2053درصد بهترین پاسخ : 3%امیر ر (1107)i

2.    87/9/2 (09:54)1 کامله.0%


معرفی منبع تحقیق حقوق مدنی


مشخصات سوال
tasnim_64نام : تسنیم نام چشمه ای است دربهشت امتیاز : 144درصد بهترین پاسخ : 15%تسنیم نام چشمه ای است دربهشت (731)i

16 مرداد 89 - 12:09معرفی منبع تحقیق حقوق مدنی اطلاعات بیشتر : کسی میتونه منبع معرفی کنه واسه یه تحقیق تو موضوع مسئولیت مدنی تبلیغات یا مسئولیت مدنی شرکتهای خصوصی؟؟
واسه درس حقوق مدنی فوق/رشته فقه و حقوق/تاریخ ایجاد سوال : 16 مرداد 89 (12:09)تاریخ بسته شدن سوال : 1 شهریور 89تعداد بازدید :38تعداد پاسخ ها : 1طبقه بندی : مراجع و تحصیلات » تدریس و تحقیق- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
معرفی منبع تحقیق حقوق مدنی 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
mjafari81نام : م مامتیاز : 1290درصد بهترین پاسخ : 36%م م (61)i

89/5/16 (16:52)http://www.cloob.com/clubname/judicary.100%پاسخی ارسال نشده است.


ساير مطالب :
* برای یادگیری جاوا و جاوا اسکریپت چه برنامه هایی باید نصب کنم
* مراحل استفاده از وکالت در طلاق
* اکستشنهای فایرفاکس رو چه جور سیو کنم؟؟؟
* کاربر user
* فایلهایی با پسوند imf ...با چه برنامه ای باز میشند؟؟؟
* خاموشی در حالت هایبرنت
* من یک پرینتر 4050 دارم که ارور فیوزینگ میده ولی فیوزینگش سال
* یه screan saver رو چه طوری میشه زد روی کامپیوتر؟
* قبرس برای كار و زندگی چطوره ؟
* راه های کاهش فشار خون چیست؟