تبليغات
تعبیر خواب "ماهی"؟؟؟


مشخصات سوال
379553نام : paradise ...امتیاز : 64درصد بهترین پاسخ : 20%paradise ... (6)i

29 تیر 87 - 16:32تعبیر خواب "ماهی"؟؟؟تاریخ ایجاد سوال : 29 تیر 87 (16:32)تاریخ بسته شدن سوال : 1 مرداد 87تعداد بازدید :13375تعداد پاسخ ها : 16طبقه بندی : علوم اجتماعی » تعبير خواب- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
تعبیر خواب "ماهی"؟؟؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
javan313نام : همای رحمت حسینیامتیاز : 589درصد بهترین پاسخ : 15%همای رحمت حسینی (28)i

87/4/29 (17:18)بنام خدا
ماهی درخواب نشانگر نیروی عظیم تجدید حیلت،تولد مجددوگنج است.
ماهی اگر در دریلی گرم باشد نشان بدبختی ودر دریای سرد خوش طالعی می باشد.

ماهی كوچك درخواب دلالت بر غم واندوه دارد.-نشان سفر نیز هست-
ماهی تازه نشان غنیمت است.
خوردن ماهی پخته نشان به دست آوردن مال است
اگر از دهانش ماهی بیرون آمد نشان این است كه بسیار دروغ میگوید.
میتواند نشان سردی مزاج وناتوانی جنسی نیز باشد
ماهیگیری درخواب ،نشانگر توجه دقیق خواب بین به واقعیات زندگی است.ودرمجموع رویای خوش طالعی است.
خوردن ماهی درخواب نشان تصمیم به تجدیدقوای روانی برای تجدید حیات وتشكیل زندگی ایده ال است.
امام صادق(ع)فرمود:تعبیرماهی برپنج وجه است:
10وزیر
2-لشكر
3-دخترباكره
4-غنیمت
5-غم واندوه.
.25%دیگر پاسخ ها
aryajoonyنام : آریا حروفیامتیاز : 88درصد بهترین پاسخ : 8%آریا حروفی (425)i

1.    87/4/29 (16:58)ان شالله که خیر است

ماهی مال و غنیمت است به شرط این که درشت باشد. صید ماهی تحصیل مال و ثروت، خوردن آن - به خصوص پخته‌ی آن - حصول سود و منفعت، و خرید یا فروش آن نیز به دست آوردن فایده و رونق کسب و کار را نشان می دهد. اما گرفتن ماهی ریز یا فرو دادن آن دلیل است بر دعوا و بگو مگو یا اقدامی که موجب غم و غصه خواهد بود.

ان شالله که به خیر تعبیر شود.25%
shish_kuchuluنام : حمزه زعیمیامتیاز : 90درصد بهترین پاسخ : 0%حمزه زعیمی (75)i

2.    87/4/29 (17:15)دیدن ماهی ومرغ در خواب نشانه ثروت است

اگر بینی خواب مرغ وماهی گر به کس نگویی پادشاهی

برای خودم تجربه شده است
ان شاالله خیر است .20%
shaghayegh1352نام : حسین قصری فردامتیاز : 127درصد بهترین پاسخ : 20%حسین قصری فرد (422)i

3.    87/4/29 (18:51)ماهی کوچک پیداکردن غم واندوه است . ماهی بزرگ رسیدن به شادی و بدست آوردن چیزی . خوردن ماهی نشانه منفعت یافتن است . (برای طالع بینی و فال و تعبیر خواب تماس بگیرید ).0%
rroyaنام : رویا پنهانامتیاز : 95درصد بهترین پاسخ : 0%رویا پنهان (15)i

4.    87/4/29 (22:03)azizam age mahie ziade toye ab dide bashi manie vosate rezgho rozie.5%
robit975نام : علی امتیاز : 4261درصد بهترین پاسخ : 72%علی (4)i

5.    87/4/29 (22:10) به نام خدا
با عرض سلام خدمت شما:
خوابدین شرایط داره اگه شما به این شرایط گوش کردید و مربوط به حال شما قبل از خواب نبوده است. آن زمان می توانید به تعبیرش کمی مطمئن شوید.
سوال 1- آیا شما تا جند روز پیش به مراسم عروسی یا مراسم جشن دعوت شدید و به آن جا رفتید ؟ اگر تا دو هفته ی پیش در چنین مراسمی شرکت کرده اید خواب دیدن ماهی یا هر حیوان دیگر تعبیری ندارد.
سوال 2 - آیا شما پشت سر هم خواب می بینید یا هر چند ماه یکبار؟ اگر پشت سر هم خواب می بینید حداقل در ماه دوبار خواب شما تعبیر نخواهد شد.
سوال 3 - اگر پاسخ شما به سوالات قبل منفی است باید بگئیید که ماهی در تنگ بوده یا در آب دریا ..... اگر ماهی را تنگ ببینید مر گ خبر یکی از عزیانتان را خواهید شنید حداقل تا سال آتی........و اگر ماهی در آب دریا بود معنای خوشبخت شدن شما یا یکی از نزدیکانتان می باشد.
البته سوالات دیگر نیز پیش می آید مثل این که ماهی بچه بوده یا بالغ............مرده بوده یا در حال مردن ...........و غیره. که صحبت درباره ی آن ها خارج از حوصله ی شماست..........
امیدوارم خوابی که دیدیدبه خوبی نیکی باشد . .10%
meskalitoنام : شاعر پیانوامتیاز : 488درصد بهترین پاسخ : 7%شاعر پیانو (8)i

6.    87/4/29 (22:35)كسی در خواب بیند مرغ و ماهی
به ثروت می‌رسد یا پادشاهی.5%
reza4670نام : رضا نعامی زادهامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%رضا نعامی زاده (84)i

7.    87/4/29 (23:55)ماهی در خواب به معنی بركت زیاد است.5%
mahdibudaنام : mmz امتیاز : 91درصد بهترین پاسخ : 4%mmz (4)i

8.    87/4/30 (00:09)بستگی داره در آب باشه یا خارج از آب
فلس هاش چه جوری باشه درآب زلال باشه یا گل آلود
تعابیرشون با هم فرق داره.0%
jmtrazنام : آرین متامتیاز : 1302درصد بهترین پاسخ : 4%آرین مت (128)i

9.    87/4/30 (08:19)تعبیر خوبی داره
پولدار میشی ایشالا.0%
saeidjo0onنام : سعید جون امتیاز : 96درصد بهترین پاسخ : 0%سعید جون (451)i

10.    87/4/30 (08:32)دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیكو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی كوچك غم است. اگر بیند از شكم ماهی مروارید یافت، دلیل كه پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید كسی ماهی شود و خشك به وی داد، دلیل كه بزرگی ظلم كند. اگر ماهی خورد، دلیل كه از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا كه بر خوان عیسی (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل كه دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل كه او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر دید ماهی فروشی می كرد،دلیل كه منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: كنیزكی هندوی
.0%
galaxy_freedoomنام : مهدی جامتیاز : 126درصد بهترین پاسخ : 13%مهدی ج (3)i

11.    87/4/30 (10:20)سر شب که می خوای بخوابی اینقدر غذا می خور که توهم میزنی
احتمالا شام مادرتون سبزی پلو با ماهی درست کرده بودن که شما هم تا تونستی خوردی
بابا جون یکم جلوی شکمت رو بگیر


بس که شکمو هستی.0%
ziya1343نام : حسین حسین زادهامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%حسین حسین زاده (19)i

12.    87/4/30 (14:06)متن كامل خوابتو بگو چون هر خوابی اول دارد وانتهائی همین طوری هر كی جوابتو داد بدون چرت میگه.5%
black_sawنام : امید دارابیامتیاز : 1873درصد بهترین پاسخ : 21%امید دارابی (82)i

13.    87/4/30 (15:45)سلام
اینم یه توضیح خوب و كامل
دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید..0%
armin_mankanنام : آرمین ازگمیامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%آرمین ازگمی (25)i

14.    87/4/31 (12:23)eshgh va servat har2 be tarafet miyad vali bayad kheili movazeb bashi az dasteshoon nadi.0%
mahiarkianنام : مهیار كیانامتیاز : 110درصد بهترین پاسخ : 11%مهیار كیان (9)i

15.    87/4/31 (17:44)ان شا لله که به خیر است

معمولا دیدن ماهی یا ماهی های کوچک غم واندوه است . ماهی بزرگ رسیدن به شادی و بدست آوردن مال و منفعت است و. خوردن ماهی نشانه منفعت یافتن است ..0%


كی تعبیر خواب بلده؟ خوابم رو تعبیر كنین لطفا


مشخصات سوال
hani_kkنام : *حنا *امتیاز : 97درصد بهترین پاسخ : 0%*حنا * (12)i

11 دی 87 - 18:13كی تعبیر خواب بلده؟ خوابم رو تعبیر كنین لطفا اطلاعات بیشتر : من یه خواب عجیب دیدم
اگه یه نفر سر رشته داره لطف كنه تعبیرش كنه:

خواب دیدم یه خونه باغیم با خانواده و برادرم كه فوت شده توی باغ یه قطعه فلز توجه منو جلب كرد
كندم همونجا رو بعد فهمیدم قبر دختر عموم هست ( كه زنده هست الان) و بعد سر قبرش یه هندونه اینقدر بزرگ شد كه منفجر شد!!!

تاریخ ایجاد سوال : 11 دی 87 (18:13)تاریخ بسته شدن سوال : 27 دی 87تعداد بازدید :316تعداد پاسخ ها : 21طبقه بندی : علوم اجتماعی » تعبير خواب- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
كی تعبیر خواب بلده؟ خوابم رو تعبیر كنین لطفا 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
zardakiنام : پسر حقمدار شایدم شجاعامتیاز : 366درصد بهترین پاسخ : 12%پسر حقمدار شایدم شجاع (23)i

87/10/11 (19:46)با سلام


اگر خواب بیند که طلا و یا فلز گرانبها پیدا کرده است زندگی او دچار ناراحتی و سختی خواهد شد یا اینکه اندوهی به او خواهد رسید.

1ـ هندوانه دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .

2ـ دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است كه گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .

3ـ خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر كاری شتابزده دارد كه موجب نگرانی شما خواهد شد ..28%دیگر پاسخ ها12
galaxy_freedoomنام : مهدی جامتیاز : 126درصد بهترین پاسخ : 13%مهدی ج (3)i

1.    87/10/11 (18:49)khob momkene ye masale ey beyne dadashet o dokhtar amot bode bashe ke rohe dadashet dar azabe !
va on ghet eye felez momkene sarnakhi bashe ke to ro be halle in masale komak mikone
momkene aval kheyli jaleb ya ba maze ya maskhare benazar berese on mozo
ama age daste kam begirish ya pakhsh beshe ghazie , ehtemalan avaghebe badi dare ke momkene hame ro dargire in masale kone ya zararesh be hame barkhord kone !.22%
hamid_cnنام : هبوط در کویر حامتیاز : 282درصد بهترین پاسخ : 6%هبوط در کویر ح (26)i

2.    87/10/11 (19:01)از یوزاسیف بپرس . احتمالا می خوای با دختذ عموت ازدواج کنی . یکی می فهمه از حرص مثل هندونه منفجر می شه.14%
ghumarghamنام : قمارغم غمیامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%قمارغم غمی (35)i

3.    87/10/11 (20:07)با سلام
تا اونجایی که من اطلاع دارم
باید بگم دختر عموتون باید و باید توبه کنه
که دیر یا زود یه اتفاق براش می یوفته
البته اگه دلت صاف باشه ممکن هست که این اتفاق رو پیش از همه بهت بگن
و الا من دیگخ نمی دونم

یا علی
.2%
eshaberنام : اشابر حقگوامتیاز : 151درصد بهترین پاسخ : 2%اشابر حقگو (260)i

4.    87/10/12 (00:50)تعبریر این است که دختر عموی شما که عمر درازی هم داره حرفی میزنه یا کاری می کنه که باعث افشا شدن یک راز مهم در مورد خانواده شما می شه !! و شما این خبر رو از کس دیگری می شنوید. .8%
younes_parنام : یونس ساکارامتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 0%یونس ساکار (12)i

5.    87/10/12 (10:56)دیدن باغ در خواب دلالت بر 1.عیش وزندگی خوب 2.مال 3. عزت وسر بلندی 4.شادی 5.همسر خوب 6.فرزند نیکو دارد، اگر باغ آباد باشد در غیر این صورت تعبییر برعکس است.
اگر در خواب مرده ای را زنده وخوشحال ببینید اوضاع واحوال او در ان دنیا نیکوست. اگر زنی مرده ی خود را در خواب ببیند از غم نجات میابد. اگر دختر عموی شما انسان پاکی باشد مردن برایش نشانه ی خیر است واگر خوب نباشد نسانه ی عذاب وشکنجه برای اوست. میوه شیرین در خواب نشانه ی منفعت است شاید نشانه ی وفور نعمت باشد برای شما یا به احتمال قوی دختر عمویتان.8%
azi_rahaنام : آزیتا بهاریامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%آزیتا بهاری (12)i

6.    87/10/12 (14:04)man osolan baladam tabir konam vali khabe to ye kmi moshkele ama mitonam begam bagh ke manaye kheili khobi dare yani baradaret to on donya khsoh bakhte ama bastegi dare felez che rangi bashe talaie ya noghreie age talaieye yani gham va gona age noghreie yani bakhsshesho ata .0%
bache_fashenنام : محمد جعفریامتیاز : 113درصد بهترین پاسخ : 4%محمد جعفری (7)i

7.    87/10/12 (14:52)از یوزارسیف پرسیدم گفت بهت بگم ای کارا زشته استغفار بگیر.2%
fariborz20نام : فریبرز مهرابیامتیاز : 99درصد بهترین پاسخ : 0%فریبرز مهرابی (6)i

8.    87/10/12 (15:21)سلام
اول ماه واخرماه خواب تعبیرنداره.اگه دمه صبح باشه به تعبیرنزدیکه واگه شام غذای سنگین خورده باشی خوابهای بی معنا میبینی.فقط تعداد کمی از خوابهای ادم تعبیر دارند.
ولی به دلت بد راه نده.
باغ نشونه ی نعمت وفراوانیه,ادم زنده هم اگه توی خواب ببینی مرده عمرش درازه,میوه ی شیرین هم نشونه ی روزیه زیاده
موفق باشی.2%
amirehsekeنام : امیره سکه چیامتیاز : 20519درصد بهترین پاسخ : 21%امیره سکه چی (8)i

9.    87/10/12 (15:46)با شماره 3 موافقم..0%
siamercedesنام : داداش سیا امتیاز : 158درصد بهترین پاسخ : 8%داداش سیا (3)i

10.    87/10/12 (17:45)من فقط میدونم توی فرهنگ ما گاو به سال تعبیر شده :))=)).0%
snasim92نام : nasim nامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%nasim n (24)i

11.    87/10/13 (01:16)متا سفانه من از خواب گزاران آمل هستم.شرمنده!.0%
hossein_110نام : ɱoңдɱдժ ɱдامتیاز : 75درصد بهترین پاسخ : 0% ɱoңдɱдժ ɱд (16)i

12.    87/10/13 (01:21)salamazizam age too khab bebini kasi morde khoobe
hendoodnam nemidoonam.0%
sylvia1نام : امتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 0%Rebecca Anderson (0)i

13.    87/10/13 (04:05)khabe khoobieh, rafteganet dar aramesh hastand. khatari az khanevadeye amoot ya dokhtar amoot migzareh va omrash toolanieh. hatman be yadeh rafteganet be digaran komak kon. .0%
nirooyedaroonنام : غلامحسین پرنگامتیاز : 122درصد بهترین پاسخ : 25%غلامحسین پرنگ (210)i

14.    87/10/14 (00:25)سلام من تعبیر خوابت را میدانم ولی از گفتن ان اجتناب میکنم

به شما دوست عزیز توصیه میکنم که وقتی خوابی نا مفهوم دیدی و در دلت ناخوشایند بود با صدقه دادن ان را بر طرف کن

اگر خواب خوب دیدی ان را تعریف کن و اگر بد بود صدقه بده و از شر شیطان به خدا پناه ببر


به نظر من در چنین مواقعی حتما به یک عالم مراجعه کن

چون اگر تعبیر نادرستی از خواب داشته باشی هم به ضرر خودت و هم به ضرر ان کسی میشود که در موردش خواب دیدی

یا حق.5%
namber110نام : کوچه مردهاامتیاز : 105درصد بهترین پاسخ : 7%کوچه مردها (5)i

15.    87/10/14 (00:28)سلام حنا . روز یا شبی که خواب دیدی چه تاریخی بود . بعد اسم و ماه تولدت رو بگو تا قضیه رو برات روشن کنم ..0%
shilla_daryaeiنام : - -امتیاز : 327درصد بهترین پاسخ : 44%- - (0)i

16.    87/10/14 (08:34)دیدن باغ در خواب نشانه نعمت و روزی و سرافرازی هست.
طلا در خواب اگر مجرد باشی بخت و اگر متاهل باشی بچه دارشدن و آن هم پسر است.
مرده در خواب اگر مجرد باشی همسر و اگر متاهل باشی فرزند است.
میوه در خواب یعنی به حاجت رسیدن حالا اگر میوه رسیده شود یعنی به بهترین شكل ممكن كه فكرش رو نمی كردی حاجت می گیری.
من خواب تو رو اینطور تعبیر می كنم كه اگر مجرد باشی به زودی ازدواج خواهی كرد با شخصی كه بی‌نهایت دارا و صاحب مقام هست و تو رو به تمام آرزوهات می‌رسونه و احتمالا از طرف دخترعموت معرفی میشه.
و اگر متاهل باشی به زودی باردار می شی و فرزند تو پسر خواهد بود و در آینده صاحب جاه و مقام خواهد شد كه باعث سر افرازی تو می‌شه و در دوران بارداری دختر عموت خیلی به تو كمك می كنه. موفق باشی.
.2%
sigarianنام : مَهدی سیگاریان وفاامتیاز : 3543درصد بهترین پاسخ : 13%مَهدی سیگاریان وفا (59)i

17.    87/10/14 (17:03)آیا دختر عموی شما همسر برادرتونه؟
آیا ایشان حامله است؟
و یا آیا ایشان بدهکار است؟
اگر جواب مثبته بگو تا تعبیرش کنم
به هرحال هرچه هست تعبیر خوبی برای دختر عمویتان نیست ... از صدقه دادن غافل نشوید.0%
pademahنام : پادمه 217امتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 11% پادمه 217 (18)i

18.    87/10/18 (23:56)سلام , اگه ممکنه تاریخی که در ان خواب رو دیدید برام بفرستید تا بتونم تعبیر درست رو بهتون بگم..0%
m_mastane_shنام : شقایق امیریامتیاز : 136درصد بهترین پاسخ : 0%شقایق امیری (30)i

19.    87/10/22 (01:09)عزیزم هر خوابی رو تعریف نکن.با عزیزانی که از دادن پاسخ خودداری کردند موافقم. صدقه بده و کمی هم از حال دختر عموت بیشتر آگاه شو .گره ای هست که با دست تو باز میشه.راز دار باش و امین قبل از اونکه اون راز صداش به گوش همه برسه. این گره رو با سکوت و خودداری باز کن..0%12


تعبیر خواب اینکه آدم تو خواب ببینه شیطان داره آدم را غسل بده


مشخصات سوال
ramin1turkنام : رامین فامتیاز : 905درصد بهترین پاسخ : 17%رامین ف (88)i

28 فروردین 89 - 09:51تعبیر خواب اینکه آدم تو خواب ببینه شیطان داره آدم را غسل بده اطلاعات بیشتر : بعد هم که متوجه بشه ب گفتن یک اعوذ با لله شیطان فرار کنه چی می تواند باشه؟تاریخ ایجاد سوال : 28 فروردین 89 (09:51)تاریخ بسته شدن سوال : 13 اردیبهشت 89تعداد بازدید :293تعداد پاسخ ها : 5طبقه بندی : علوم اجتماعی » تعبير خواب- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
تعبیر خواب اینکه آدم تو خواب ببینه شیطان داره آدم را غسل بده 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
sarsariranنام : جیم الف نون امتیاز : 488درصد بهترین پاسخ : 18%جیم الف نون (3)i

89/1/29 (00:21)سلام

شیطان نماد ملکه عقل انسان است.

غسل نماد اعمال جسمانی که بر روی آن معنویات مذهبی دخیل است.

خوانده آیه قرآن نماد دستورات مذهبی قلبی (ملکه قلبی) است.

تعبیر اینطور میشه که:

ملکه عقل می خواهد بر ملک اعمال جسمانیه معنوی تو غالب شود ولی تو با ملکه قلبی (آیه) فراری دادی.

در نتیجه تو در جایی مثلاَ دانشگاه یا کنکور که ملکه عقل است قبول نمی شوی.!!!
.84%دیگر پاسخ ها
man_to_noorنام : ساساط ساساطامتیاز : 192درصد بهترین پاسخ : 9%ساساط ساساط (15)i

1.    89/2/4 (00:23) مکرو حیله و گناه کسی موجب هدایت و تقویت ایمان شما میشه یا چنین ادمی موجب هدایت شما به راه راست میشه.7%
hamid_yahooنام : حمید رضاامتیاز : 682درصد بهترین پاسخ : 16%حمید رضا (0)i

2.    89/2/4 (22:36)یک کار اشتباهی را فکر می کنید کار درستی هستش اما سرانجام به اشتباه بودنش پی خاهید برد انشا الله .0%
iran_750نام : مریم پاییزیامتیاز : 40364درصد بهترین پاسخ : 11%مریم پاییزی (59)i

3.    89/2/10 (10:46)سلام خوبی
با پاسخگوی 1 موافق هستم
یاس وحشی.0%
spritesarنام : سارا طلاامتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 6%سارا طلا (1)i

4.    89/2/10 (18:11)احتمالا مدت زیادی حمام نکرده بودی که این خوابو دیدی..7%


ساير مطالب :
* طراحی یک نرم افزار به روش آبشاری
* چه معیارهایی برای انتخاب نرم افزار حسابداری باید در نظر گرفت
* قیمت گوشی کارکرده اما خیلی تمیز k700 سونی اریکسون؟
* پسورد فایل های زیپ شده رو چطوری پیدا میشه کرد؟؟؟
* حذف مطالب سرچ شده
* در مورد كامیونتISUZUاطلاعات فنی میخوام(تو سایت گروه بهمن چیز
* یه کامپیوتر با دو مانیتور
* خصوصیات یک زندگی سالم و ...؟
* غذای مناسب سگ ترییر
* باشگاه ورزشی خانم ها در كرج