تبليغات
قرارداد فاینانس یعنی چه ؟


مشخصات سوال
sokotemamanنام : اكبر بهرامیدرصد بهترین پاسخ : 0%اكبر بهرامی (13)i

24 آذر 87 - 08:25قرارداد فاینانس یعنی چه ؟ اطلاعات بیشتر : حقوق دانان جواب دهند تاریخ ایجاد سوال : 24 آذر 87 (08:25)تاریخ بسته شدن سوال : 10 دی 87تعداد بازدید :111تعداد پاسخ ها : 4طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
قرارداد فاینانس یعنی چه ؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
zigmuondfroidنام : لئون تروتسکیامتیاز : 27831درصد بهترین پاسخ : 65%لئون تروتسکی (27)i

87/9/24 (14:07)سلام
به انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد از طریق اخذ تسهیلات خارجی فاینانس گفته میشود که در قانون شامل اخذ مالیات به نحوه زیر است:
->ماده 107 نحوه دریافت مالیات از قراردادهای فاینانس خارجی

شماره: 204/5241/230 ـ 6/1/1382 موضوع: ماده 107 نحوه دریافت مالیات از قراردادهای فاینانس خارجی
از آنجایی كه اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه‌های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه‌های خود را پس از انتخاب پیمانكار و انعقاد قرارداد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌نمایند از طرفی چون فاینانس كننده ، مالیات متعلق به قرارداد را تأمین مالی نمی‌كند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد ، و نظر به اینكه به موجب مقررات ذیل بند ««ب›› ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، پرداخت كنندگان وجوه به اشخاص حقوقی ا در وجه پیمانكار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه كارفرما اعلام كند .
از آنجایی كه اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه‌های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه‌های خود را پس از انتخاب پیمانكار و انعقاد قرارداد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌نمایند از طرفی چون فاینانس كننده ، مالیات متعلق به قرارداد را تأمین مالی نمی‌كند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد ، و نظر به اینكه به موجب مقررات ذیل بند ««ب›› ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، پرداخت كنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مكلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت كنند لذا به منظور سهولت در كار مؤدیان و برطرف شدن مشكلات موجود در خصوص نحوه كسر و ایصال مالیات از قراردادهای فاینانس ، راهكار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود:
1ـ كارفرمایان قبل از دستور پرداخت هرگونه وجهی ، اسناد مربوط (صورتحساب) كه تعیین كننده میزان پرداختی توسط بانك گشایش كننده اعتبار در وجه پیمانكار خارجی است را به بانك ذیربط ارائه نمایند.
2ـ بانك گشایش كننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را كه باید برای بانك طرف خود در خارج از كشور در وجه پیمانكار حواله یا اعلام كند تا در وجه پیمانكار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه كارفرما اعلام كند .
3ـ اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب به صورت ریالی از كارفرما ، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به كل مبلغ صورتحساب یاد شده برای بانك استعلام كننده صادر و ارسال خواهند كرد.
4ـ بانك گشایش كننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانك طرف مقابل در وجه پیمانكار اقدام نماید.

موفق باشی.70%دیگر پاسخ ها
kiarash2562نام : ... .امتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 0%... . (0)i

1.    87/9/24 (23:45)در تکمیل پاسخ شماره 1، اضافه می کنم، financial contract در زبان انگلیسی به قراردادهای مالی گفته می شود..25%
hiva_2نام : هیوا نودشهامتیاز : 105درصد بهترین پاسخ : 33%هیوا نودشه (0)i

2.    87/9/25 (10:30)آنگونه که در ایران متداول گردیده ، فاینانس به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی (سرمایه ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت ، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی اطلاق می گردد.
فعالیت های قابل قبول
اجرای پروژه های جدید زیربنایی/ تولیدی و طرحهای توسعه ای
خرید تکنولوژی و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی
واجدین شرایط
اشخاص حقوقی دولتی/ خصوصی
سقف پرداخت
معمولاً 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری /پروفرم و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می گیرد.
روش پرداخت
به طور معمول ابزار پرداخت ، اعتبار اسنادی بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد:
15 درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت
85 درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس
با توجه به ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور،گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت های وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موکول به ارائه تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت در سررسیدهای مقرر خواهد بود.
نرخ سود تسهیلات
سود تسهیلات بر اساس نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) و یا نرخ ثابت (CIRR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (MARGIN) که معمولاً 5/0 درصد نسبت به مبلغ استفاده شده از تسهیلات می باشد ، محاسبه می گردد. ضمناً سایر هزینه ها از جمله هزینه مدیریت در حدود 2/0 درصد نسبت به مبلغ تسهیلات و هزینه تعهد نیز در حدود 2/0 درصد نسبت به مبلغ استفاده نشده از تسهیلات اخذ می گردد.
دوره استفاده از تسهیلات
دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی بر اساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی های سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) تعیین می گردد.
دوره بازپرداخت

تعداد و توالی اقساط : بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می باشد.
سررسید اولین قسط: 6 ماه پس از نقطه شروع بازپرداخت که با توجه به مفاد قراردادهای تأمین مالی تعیین می گردد..0%
iran_750نام : مریم پاییزیامتیاز : 40624درصد بهترین پاسخ : 11%مریم پاییزی (69)i

3.    87/9/25 (11:27)سلام خوبی
پاسخ 1 کامل است.5%


سقف قرارداد بازیکنان یعنی چه؟


مشخصات سوال
msdmنام : MΣĦЯZДD PΣЯŠłДИ βǾҰامتیاز : 158درصد بهترین پاسخ : 21%MΣĦЯZДD PΣЯŠłДИ βǾҰ (12)i

1 مرداد 87 - 15:14سقف قرارداد بازیکنان یعنی چه؟ اطلاعات بیشتر : سقف قرارداد بازیکنان یعنی چه؟تاریخ ایجاد سوال : 1 مرداد 87 (15:14)تاریخ بسته شدن سوال : 2 مرداد 87تعداد بازدید :76تعداد پاسخ ها : 7طبقه بندی : ورزش و تفریح » فوتبال- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
سقف قرارداد بازیکنان یعنی چه؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
fernando_tores2009نام : پسر آنفیلدامتیاز : 184درصد بهترین پاسخ : 12%پسر آنفیلد (494)i

87/5/1 (15:33)یعنی یك مبلغی رو در نظر می گیرند و برای قرارداد بستن به بازیكن ها می دن مثلا می گن ما بیشترین مبلغی كه می تونی بدیم به بازیكن 300 میلیونیه یعنی 300 میلیون سقف قرارداد های ماست و بیشتر از این پول نمیدیم .53%دیگر پاسخ ها
fedol2aنام : آریان جمشیدیامتیاز : 80درصد بهترین پاسخ : 0%آریان جمشیدی (3)i

1.    87/5/1 (15:36)یعنی پولی که باشگاه ها به بهترین بازیکنشون میدن و بیشتر از اون به کسی نمیدن....مثلا یه باشگاه میگه که 250 میلیون سقفه یعنی بهترین بازیکنای تیم هم بیشتر از این نمیگیرن....15%
maseh_khنام : حسام خامتیاز : 338درصد بهترین پاسخ : 10%حسام خ (11)i

2.    87/5/1 (15:40)حداکثر مبلغی که باشگاه میتونه برای خرید یه بازیکن هزینه کنه.7%
ghoghnos58نام : حامد خیری مطلقامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%حامد خیری مطلق (20)i

3.    87/5/2 (00:11)بیشترین مبلغی كه یك باشگاه برای جذب بازیكنان خود درنظر میگیرد.7%
tipنام : نریمان آزادهامتیاز : 117درصد بهترین پاسخ : 2%نریمان آزاده (12)i

4.    87/5/2 (07:26)حداكثر پولی كه یك باشگاه به بازیكنش به عنوان پرداخت مستقیم می دهد كه معمولاً در چند قسط اعمال می شود را سقف قراردادی می گویند..0%
armin_mankanنام : آرمین ازگمیامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%آرمین ازگمی (25)i

5.    87/5/2 (08:47)yani 1bashgah ba tavajo be sarmayeie ke dare ye mablaghi ro taeen mikone ta be geroon tarin bazikonesh bede,yani ba bazikoni bishtar az oon mablagh gharardad nemibande,kheili az bazikona ham kamtar az oon mablagh gharardadeshoone,albate in mozoo too iran haghighat nadare,masalan bazi bashgahaye dolati(poole mardom) saghfe gharardadam 100 milyoon vali bazikon migiran 400 milyoon,,baziha ham ke gharadad ro ba poole kam sabt mikonan ta maliyat kam bedan bad be bazikon az poole mardom che mablaghaee midan .15%
amirmahdi2000نام : امیر مهدی رشیدیامتیاز : 82درصد بهترین پاسخ : 0%امیر مهدی رشیدی (31)i

6.    87/5/2 (21:26)حداکثر مبلغی که باشگاه میتونه برای خرید یه بازیکن هزینه کنه.0%


تسهیلات فاینانس چیست؟


مشخصات سوال
san4sanنام : محمدرضا فرزادامتیاز : 130درصد بهترین پاسخ : 100%محمدرضا فرزاد (7)i

24 فروردین 88 - 10:23تسهیلات فاینانس چیست؟ اطلاعات بیشتر : در ایران کدام بانک تسهیلات فاینانس میدهد و شرایطش چیست؟تاریخ ایجاد سوال : 24 فروردین 88 (10:23)تاریخ بسته شدن سوال : 26 فروردین 88تعداد بازدید :761تعداد پاسخ ها : 2طبقه بندی : علوم اجتماعی » اقتصاد- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
تسهیلات فاینانس چیست؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
dee4peeنام : سیاوش m.sامتیاز : 779درصد بهترین پاسخ : 30%سیاوش m.s (4)i

88/1/24 (19:30)در ایران بانک صادرات این تسهیلات رو میده
اگه از شرایط ونحوه دادن این تسهیلات بخوای بدونی برو به سایت بانک صادرات ایران.75%دیگر پاسخ ها
mehdi_2000tنام : مهدی تامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%مهدی ت (5)i

1.    88/1/24 (17:04)salam siavash
tashilat faynans kollan ba hame kharidhaye aghsati va vamhaye agh sati gofte mishe.25%


ساير مطالب :
* هرکس رشته اش معماری به من پیام بزنه چند تا سوال داشتم
* کسب و کار خوب و سود آور
* Devil May Cry 5?!!!
* بهترین منبع برای یادگیری برنامه نویسی matlab چیه؟
* مسیر قانونی پیدا كردن مزاحم تلفنی با شماره iran cellچطوریه؟
* نرم افزار برای مدیریت آرشیو
* چرا انسان غرق روزمره زدگی می شود؟
* واقعا فكر میكنین بشه؟
* چگونه میتوان در نتورک موفق شد؟
* منو از شرش خلاص کنید