تبليغات
نام کتاب آسمانی حضرت ابراهیم چه بوده است؟


مشخصات سوال
increatorofdawnنام : زرتشت سپیدمانامتیاز : 151درصد بهترین پاسخ : 0%زرتشت سپیدمان (71)i

30 دی 87 - 07:58نام کتاب آسمانی حضرت ابراهیم چه بوده است؟تاریخ ایجاد سوال : 30 دی 87 (07:58)تاریخ بسته شدن سوال : 12 بهمن 87تعداد بازدید :157تعداد پاسخ ها : 12طبقه بندی : مذهبی » ادیان و مکاتب- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
نام کتاب آسمانی حضرت ابراهیم چه بوده است؟ 








ایجاد علامتبهترین پاسخ
s_aminiنام : مشاور امینامتیاز : 127درصد بهترین پاسخ : 11%مشاور امین (1)i

87/10/30 (12:23)نام کتاب آسمانی حضرت ابراهیم بنا بر آیات قرآن (صحف) می باشد.
توضیحات تکمیلی :
خداوند پاك و منزه، تعلیمات و اندرزها را به پیامبران و فرستادگان خود وحی فرمود: برخی از آنها در كتابهای تدوین شده اند، و نسبت به برخی دیگر اطلاعی در دست نیست. صحف ابراهیم و موسی از جمله آن است.
(أم لم یُنَبَّأْ بما فی صُحُف موسی و ابراهیم الذ وَفَّی الا تزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخْرى، و أَنْ لَیْسَ للانسان الا ما سعی و أن سعیه سوف یُرى. ثُمَّ یُجزاهُ الجزاءَ الأوفی و أنَّ الی ربكَ المُنتهی)_(نجم:36-42).
"بدانچه در تورات موسی بوده است، مطلع و با خبرش نكرده اند؟ یا از آنچه در صحف ابراهیم بوده است مطلع و با خبرش نكرده اند، ابراهیم به بهترین وجه ادا كرده است كه هیچ كس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی كشد و اینكه برای انسان پاداش و بهره ای نیست جز آنچه كه خود كرده است و برای آن تلاش نموده است و اینكه قطعاً سعی و كوشش او دیده خواهد شد، سپس سزا و جزای كافی داده می شود و اینكه پایان راه قطعاً به خدا منتهی می شود."
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزكی و ذكر اسمَ ربه فصلی بل تُؤْثِرُونَ الحیاةَ الدنْیا والآخرَةُ خیرٌ و أبْقى، انَّ هذا لفی الصُّحُف الأولى صُحُفِ ابراهیمَ و مُوسی)_(أعلی:14-19)
"قطعاً رستگار می گردد كسی كه خویشتن را پاكیزه دارد. و نام پروردگار خود را ببرد و نماز بگزارد و فروتنی كند. بلكه زندگی دنیا را ترجیح می دهند و بر می گزینند. در حالی كه آخرت بهتر و پاینده تر است. این در كتابهای پیشین بوده است (از جمله در) كتابهای ابراهیم و موسی".
ابو ذر غفاری (رض) روایت می كند كه:"گفتم: ای رسول خدا! صحف ابراهیم چه بوده است؟
فرمود: در آن همه امثال و پند بود:
ای پاد شاه قدرتمند، چیره دست و مغرور! من ترا برای گرد آوری دنیا بر نینگیختم. بلكه ترا بر انگیختم تا دعای ستمدیده را به من برسانی. بدرستی كه من دای مظلوم را، هر چند كافی هم باشد، رد نخواهم كرد.
بر انسان عاقل و دور اندیش لازم است كه زندگی اش را به ساعتهای مختلفی تقسیم بندی كند. و آن را به موارد زیر اختصاص دهد: ساعتی با خدا راز و نیاز كند و ساعتی خود را مورد باز خواست قرار دهد. و ساعتی در باره ی آفریده های خداوند بیاندیشد. و ساعتی را به غذا خوردن و تغذیه صرف كند.
و بر انسان عاقل و دور اندیش لازم است، جز برای سه چیز، بار سفر برنبندد:
1- برای كسب اعمال خیر و اندوخته قیامت.
2- كسب معاش و هزینه زندگی.
3- كسب لذتهای مشروع و خدا پسندانه.
انسان عاقل باید، زمان شناس، با شخصیت، و دارای عفت كلام باشد، بیشتر از آنچه می گوید، عمل كند و جز به نیكی سخن نگوید.
گفتم: ای رسول خدا! صحف موسی (ع) چه بوده است؟
فرمود: تمامی پند و اندرز بود.
از كسی در شگفتم كه به مرگ ایمان دارد و بعد شادمان می شود.
و از كسی تعجب می كنم كه به آتش جهنم یقین دارد و بعد سرمستانه لبخند می زند.
و از كسی در شگفتم كه به قضا و قدر ایمان دارد و بعد بی تابی می كند.
و از كسی در شگفتم كه دنیا و بیوفائیش را نسبت به مردمان می بیند؛ ولی به آن دل می سپارد.
و از كسی در شگفتم كه به حسابرسی و باز خواست روز قیامت ایمان دارد؛ ولی برایش نمی كوشد.
گفتم: ای رسول خدا! مرا وصیت كن. فرمود: ترا به تقوا پیشگی و ترس از خدا وصیت می كنم. بدرستی كه تقوی سرلوحه ی تمام كارها است.
گفتم: مرا بیشتر نصیحت فرما. فرمود: قرآن را تلاوت كن و به ذكر خداوند مشغول شو. حقیقتاً كه آن، روزنه ی نور و روشنایی تو در زمین و ذخیره ات در آسمان است. گفتم: ای رسول خدا (ص)! ادامه بده.
فرمود: بر تو بادا جهاد در راه خدا. پدرستی كه جهاد، رهبانیت امت من است.
گفتم: ای رسول خدا! ادامه بده.
فرمود: نیازمندان را دوست بدرا و با آنان همنشینی داشته باش.
گفتم ای رسول خدا! ادامه بده.
فرمود: همیشه به افراد سطح پایین تر از خود بنگر. و به بالاتر از خودت چشم مدوز. این شایسته تر است بر تو تا نعمت خدا را سبك نشماری.
گفتم: ای رسول خدا! ادامه ده.
فرمود: حق بگو، هر چند تلخ باشد.
گفتم: ای رسول خدا! ادامه بده.
فرمود: آنچه را در نفس خود داری به دیگران مگو و آنچه را خود انجام می دهی به مردم انتصاب مده برای علم و دانش تو كافی است اینكه چیزی كه خود نمی دانی، آنرا از میان مردم بشناسی.
سپس با دست به شانه ام زد و فرمود: ای ابو ذر! هیچ عقلی مثل تدبیر نیست و هیچ ورع و پرهیزكاری چون بازداشن و خود داری از گناهان نمی باشد و هیچ شرف و بزرگی به پایه ی خلق و خوی نیكو نمی رسد.
.35%دیگر پاسخ ها
akam22نام : آکام حبیبیامتیاز : 16649درصد بهترین پاسخ : 54%آکام حبیبی (24)i

1.    87/10/30 (08:20)صحف. .35%
ziba5assdنام : زیبا اامتیاز : 378درصد بهترین پاسخ : 8%زیبا ا (30)i

2.    87/10/30 (12:45)صحف ابراهیم .0%
qamebitobodanنام : شرق یامتیاز : 120درصد بهترین پاسخ : 33%شرق ی (62)i

3.    87/10/30 (14:05)مصحف ابراهیم

البته نام اختصاصی چون قرآن و فرقان و تورات و انجیل ندارد بلکه به مکتوبات و جمع آوری آیاتی که توسط جبرائیل بر پیامبران نازل میشده مصحف میگویند .11%
p_eteghadatنام : اعتقادات پاسخگوامتیاز : 2974درصد بهترین پاسخ : 51% اعتقادات پاسخگو (289)i

4.    87/10/30 (15:46)به نام خدا
از پیامبر(ص)سؤال شدچند كتاب نازل شد؟ فرمود: 104كتاب كه پنجاه كتاب بر شیث و سی صحیفه بر ادریس و بیست صحیفه بر ابراهیم وتورات بر موسی و انجیل بر عیسی و زبور بر داوود و قرآن (فرقان ) بر من نازل شده است . سؤال كردند: صحف ابراهیم چه بود؟ فرمود: همه آن ها امثال و حِكَم بود. (1)
ابوذر غفاری از حضرت رسول (ص)پرسید صحیفه های ابراهیم چه بود؟ پیامبر(ص) فرمود: همه آن ها مثل ها وقصه ها و حكمت ها و نصیحت ها بود كه بر مردم بیان می كرد و تعلیم می داد(2)
از امام صادق(ع) درباره معنای اولوالعزم آیه "فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل"، سؤال شد، فرمودند: "عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص)". سؤال نمودند چرا اولوالعزم هستند؟ فرمودند: "چون نوح با كتاب و شریعت مبعوث شد و هر پیامبری كه بعد از نوح(ع) آمد، به كتاب نوح و شریعت و روش او بود، تا آن كه ابراهیم(ع) با صحف و با عزم بر ترك كتاب نوح آمد، سپس هر پیامبری كه بعد از ابراهیم(ع) آمد با شریعت و روش و صحف او بود، تا آن كه موسی(ع) با تورات و به عزم ترك صحف آمد. سپس هر پیامبری كه بعد از موسی آمد تورات و شریعت و روش موسی را در پیش گرفت تا آن كه عیسی(ع) با انجیل وعزم ترك شریعت موسی و روش او آمد. سپس هر پیامبری كه بعد از عیسی آمد شریعت و روش او را گرفت، تا آن كه حضرت محمد(ص) با قرآن و شریعت و روش خود آمد. پس حلال او حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت. این ها رسولان اولوالعزم هستند.
و ج 1 ص 294 1.حسین عمادزاده، تاریخ انبیا، ص 86.1و2
كلوب مركز ملی پاسخگویی
http://www.cloob.com/clubname/pasokh
.17%
afsanejunنام : افسانه محمدیامتیاز : 593درصد بهترین پاسخ : 6%افسانه محمدی (175)i

5.    87/10/30 (17:37)www.naria.ir
www.naria5.blogfa.com
شما باید کتاب اسلام و شمشیر رو از این آدرس بخونی که در اون توضیح داده شده.
آیا مطمئنی که کتاب داشته و آیا این کتاب تا چه زمانی باقی بوده؟!.0%
iman_1986نام : ایمان آذرکیشامتیاز : 234درصد بهترین پاسخ : 20%ایمان آذرکیش (137)i

6.    87/11/1 (00:09)اگه اشتباه نكنم اسمش صحف ابراهیم بوده.0%
dadashmohsenنام : داداش محسنامتیاز : 3778درصد بهترین پاسخ : 17%داداش محسن (69)i

7.    87/11/1 (16:09)پاسخ 1.0%
hooman_parsayee_highbornنام : ... ...امتیاز : 111درصد بهترین پاسخ : 0%... ... (18)i

8.    87/11/2 (02:06)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزكی و ذكر اسمَ ربه فصلی بل تُؤْثِرُونَ الحیاةَ الدنْیا والآخرَةُ خیرٌ و أبْقى، انَّ هذا لفی الصُّحُف الأولى صُحُفِ ابراهیمَ و مُوسی (سوره اعلی)

صحف ابراهیم ، به معنای نوشته های مکتوب ابراهیم است .
.0%
poostkoloftنام : حسن مدرسیامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%حسن مدرسی (4)i

9.    87/11/2 (02:45)صحف . در دست نیست. به نظر برخی كار شناسان شبه كتاب بوده نه كتاب..0%
mehrdadjesusنام : مهرداد فرزند عیسی مسیحامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%مهرداد فرزند عیسی مسیح (292)i

10.    87/11/5 (10:32)سلام بر طبق کتاب مقدس
تورات توسط موسی و ابراهیم و احتمالا هارون مجموعا نوشته شده
کتاب پیدایش را ابراهیم و قسمتهای را یوسف و بقیه انبیای قبل از موسی نوشته و تکمیل کردند
خروج و لاویان و اعداد توسط موسی و کاتبان او
تثنیه احتمالا یا توسط هارون یا یوشع نوشته شده.0%
nemokoochoolooنام : سید المجاهدین و قائدنا العظیم سید حسن نصر اللهامتیاز : 122درصد بهترین پاسخ : 10%سید المجاهدین و قائدنا العظیم سید حسن نصر الله (14)i

11.    87/11/8 (20:12)در آیه آخر سوره اعلی میخوانیم "صحف ابراهیم و موسی"
بنا بر آیه فوق نام كتاب حضرت ابراهیم صحف بوده.0%


نام پدر حضرت ابراهیم چه بوده؟


مشخصات سوال
maral56نام : مارال محمدیامتیاز : 105درصد بهترین پاسخ : 20%مارال محمدی (26)i

12 اردیبهشت 88 - 09:09نام پدر حضرت ابراهیم چه بوده؟تاریخ ایجاد سوال : 12 اردیبهشت 88 (09:09)تاریخ بسته شدن سوال : 28 اردیبهشت 88تعداد بازدید :153تعداد پاسخ ها : 7طبقه بندی : مذهبی » ادیان و مکاتب- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
نام پدر حضرت ابراهیم چه بوده؟ 








ایجاد علامتبهترین پاسخ
mahdanaنام : غلامرضا صفائیامتیاز : 19747درصد بهترین پاسخ : 33%غلامرضا صفائی (153)i

88/2/12 (09:34)اسم ایشان طبق آیه قرآن آزر بود.56%بهترین پاسخ از نظر تیم متخصصین طبقه
mowarrekhنام : تاریخ پژوه امتیاز : 563درصد بهترین پاسخ : 52%تاریخ پژوه (126)i

88/2/12 (15:06)با عرض سلام خدمت دوستان عزیز،
ظاهراً بین نسب شناسان ومورخان اختلافی نیست كه نام پدرحضرت ابراهیم(ع)،«تارخ»بوده وبعضی نسب آن بزرگواررا تا نوح پیغمبرچنین نوشته اند:
«ابراهیم بن تارخ بن ناحوربن سروج بن رعوبن فالج بن عابربن شالح بن ارفخشید بن سام بن نوح».{تاریخ انبیاء،سیدهاشم رسولی محلاتی،ص126.}.6%دیگر پاسخ ها
atena2malekiنام : اتنا ملكیامتیاز : 250درصد بهترین پاسخ : 75%اتنا ملكی (0)i

1.    88/2/12 (09:46)آیا آزر پدر حضرت ابراهیم است؟

روایات زیادی در این مورد آمده که به چندتا از اونا اشاره میکنم






کلمه آزر غیر عربی و غیر منصرف است. این واژه یک­بار در قرآن کریم آمده است. «وَإِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لأَِبِیهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّی أَراکَ وَقَوْمَکَ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛ [1] و [یاد کن‏] هنگامى را که ابراهیم به پدر خود «آزر» گفت: «آیا بتان را خدایان [خود] مى‏گیرى؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهى آشکارى مى‏بینم.» در مورد این­که آیا آزر پدر حضرت ابراهیم بوده یا نه اختلاف نظر است. قرآن کریم در آیه یادشده کلمه ابیه را به کار برده که ظاهرش این است وی پدرش بوده است. چگونه می­شود شخصی بت­پرس و دشمن خدا پدر ابراهیم خلیل الله و قهرمان توحید باشد؟! با توجه به دیگر آیات روشن می­شود که وی پدر واقعی ابراهیم نبوده؛ بلکه یا عموی و یا پدر خوانده او بوده است. آن آیات چنین است:



1. «أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی قالُوا نَعْبُدُ إِلهَکَ وَإِلهَ آبائِکَ إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؛[2] آیا وقتى که یعقوب را مرگ فرا رسید، حاضر بودید؟ هنگامى که به پسران خود گفت: «پس از من، چه را خواهید پرستید؟» گفتند: «معبود تو، و معبود پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق- معبودى یگانه- را مى‏پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم.» در این آیه به اسماعیل که عموی یعقوب است عنوان اب گفته شده است.



2. «إِذْ قالَ لأَِبِیهِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئاًیا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِراطاً سَوِیًّا یا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلرَّحْمنِ عَصِیًّا یا أَبَتِ إِنِّی أَخافُ أَنْ یَمَسَّکَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَکُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیًّا قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یا إِبْراهِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأََرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا



قالَ سَلامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کانَ بِی حَفِیًّا؛[3] چون به پدرش گفت: پدرجان، چرا چیزى را که نمى‏شنود و نمى‏بیند و از تو چیزى را دور نمى‏کند مى‏پرستى؟ اى پدر، به راستى مرا از دانش [وحى، حقایقى به دست‏] آمده که تو را نیامده است. پس، از من پیروى کن تا تو را به راهى راست هدایت نمایم،پدرجان، شیطان را مپرست، که شیطان [خداى‏] رحمان را عصیانگر است، پدرجان، من مى‏ترسم از جانب [خداى‏] رحمان عذابى به تو رسد و تو یار شیطان باشى. گفت: اى ابراهیم، آیا تو از خدایان من متنفرى؟ اگر باز نایستى تو را سنگسار خواهم کرد، و [برو] براى مدّتى طولانى از من دور شو. [ابراهیم‏] گفت: درود بر تو باد، به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى‏خواهم، زیرا او همواره نسبت به من پرمهر بوده است.»



از این آیات استفاده می­شود که آزر بت­پرست بوده و گفت­وگوی ابراهیم با آزر در دوره جوانی و پیش از شکستن بت­ها بوده است.



3. «وَما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لأَِبِیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِیمَ لأََوَّاهٌ حَلِیمٌ؛[4] و طلب آمرزش ابراهیم براى پدرش جز براى وعده‏اى که به او داده بود، نبود. و [لى‏] هنگامى که براى او روشن شد که وى دشمن خداست، از او بیزارى جست. راستى، ابراهیم، دلسوزى بردبار بود. »



در همان دوره جوانی هنگامی که ابراهیم فهمید که آزر دشمن خداست از او بی­زاری جست.



4. «رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ؛[5] پروردگارا، روزى که حساب برپا مى‏شود، بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى.»



در دوره پیری و هنگامی که خدای متعال اسماعیل و اسحاق را به او هدیه کرد و به کمک اسماعیل کعبه را ساخت از خدای رحمان می­خواهد پدرش و مؤمنان را بیامرزد. آزر که بت­پرست بود و ابراهیم در دوره جوانی از او تبری جست؛ پس مراد از «اب» در آیه نخست پدر واقعی نیست و نتیجه می­گیریم که آزر پدر ابراهیم نبوده است و نام پدرش تارخ بوده است.










--------------------------------------------------------------------------------





[1] . انعام، آیه74.





[2] . بقره، آیه134.





[3] . مریم، آیه42-47.





[4] . توبه، آیه114.





[5] . ابراهیم، آیه41.


-------------------------------------------


نام پدر حضرت ابراهیم چیست ؟ آیا آزر پدر ایشان بوده یا عمویش؟



كلمه «اب» در لغت عرب به معنای كسی است كه سبب به وجود آمدن چیز دیگر یا اصلاح آن شود. بنابراین هم به پدر, اب گفته می شود و هم به كسی كه سرپرستی دیگری را بر عهده دارد, اگر چه پدر او نباشد. هم چنین به رئیس و رهبر یك جمعیت , اب گفته می شود. چنان كه فارسی زبانان نیز چنین استعمالاتی دارند. كلمه «ابیه» در آیه «و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر...» و امثال آن به معنای پدر صلبی (سبب ایجاد او باشد) نیست , به دلایل زیر:
1- مورخان نام پدر حضرت ابراهیم (ع ) را «تارخ» یا «تارح» ذكر كرده اند. در حالی كه در این آیات سخن از شخصی به نام «آزر» است .
2- در قرآن مواردی ذكر شده كه منظور از «اب» پدر صلبی نیست. مثل سخن یوسف (ع ): «واتبعت مله آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب», (یوسف , آیه 38). در حالی كه پدر یوسف , یعقوب است و اسحاق پدر یعقوب و ابراهیم پدر اسحاق است نه یوسف و مثل آیه 133 سوره بقره .
3- روایاتی داریم كه در آن بیان شده است : «آزر» عمو یا پدربزرگ مادری حضرت ابراهیم بوده است.
4- از همه مهم تر این كه این مطلب از خود قرآن نیز به دست می آید. توضیح این كه خداوند در سوره «بقره», آیه 114 می فرماید: «هیچ پیغمبری و هیچ موصمنی حق ندارد برای مشركینی كه روشن شده اهل دوزخند, طلب آمرزش كند, اما طلب آمرزش ابراهیم (ع ) برای آزر قبل از روشن شدن دشمنی آزر بوده , اما پس از آن از او دوری و بیزاری جست».
از طرف دیگر می بینیم ابراهیم (ع ) در زمان پیری پس از آن كه خداوند اسماعیل را به او می دهد, آن حضرت او و مادرش را تنها در سرزمین بی آب و علف مكه رها می كند و به خداوند عرضه می دارد: «ربنا اغفرلی ولوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب». منظور از «والدی» پدر و مادر است . اگر آزر پدر او بود, نمی بایست برای او طلب آمرزش كند. از اینجا معلوم می شود آزر پدرش نبوده است.
---------------------------------------------------------------------------.12%
martinex3000نام : مرتضی مارتینیامتیاز : 155درصد بهترین پاسخ : 25%مرتضی مارتینی (6)i

2.    88/2/12 (10:35)آزر.6%
ma_bahallنام : مهدی ایلچی مسیح امتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 0%مهدی ایلچی مسیح (103)i

3.    88/2/14 (10:02)درود

موثق ترین سند برای شناختن شجره نامه ی ابراهیم کتاب مقدس است زیرا که از همه دارای قدمت بیشتری است . در ضمن این را نباید فراموش کرد که ابراهیم به غیر از در کتاب مقدس در سند تاریخی دیگری نیامده است تا او را در اسناد تاریخی جستجو کنیم.بعد از کتاب مقدس کتاب های دیگری نوشته شد که نام ابراهیم در آن ها نیز آمده است .

حال به شجره نامه ی ابراهیم(ابرام) که از چند نسل جلوتر از آن برای شما می نویسم توجه کنید :

و ناخور بعد از آوردن تارح صد و نوزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد و تارح هفتاد سال بزیست و ابرام(ابراهیم)و ناحور و هاران را آورد.و این است پیدایش تارح که تارح ابرام(ابراهیم)،ناحار و هاران را آورد و هاران لوط را آورد.و هاران پیش پدر خود تارح در زادبوم خویش در اور کلدانیان بمرد.و ابرام و ناحور زنان برای خود گرفتند.زن ابرام(ابراهیم) را سارای(ساره)نام بود و زن ناحور را مِلکَه نام بود.دختر هاران،پدر ملکه،و پدر یسکه.(تورات،سفر پیدایش11: 25-29 )

در پناه خدا.6%
p_eteghadatنام : اعتقادات پاسخگوامتیاز : 2974درصد بهترین پاسخ : 51% اعتقادات پاسخگو (287)i

4.    88/2/15 (10:01)به نام خدا
بنابر برخی مدارك تاریخی، نام پدر حضرت ابراهیم "تارخ" بود كه از نظر دینی بر اساس مبانی شیعه با ابراهیم موافق بود اما آنچه در این مسئله ایجاد اشكال می‌كند، شخصی به نام "آزر" است، كه در قرآن از او به عنوان "اب" ابراهیم یاد شده است كه بت‌پرست و مخالف حضرت ابراهیم(ع) بود.
مفسران شیعه و سنی در این مسئله اختلاف دارند كه آیا "آزر" پدر حضرت بوده یا نه. مفسران شیعه می‌گویند:
واژه "اب" با واژه "ولد" در لغت عرب فرق روشنی دارد. واژه نخست، در غیر پدر حقیقی مانند جدّ مادری، عمو، مربی، معلم و كسانی كه برای تربیت انسان زحمت كشیده‏اند نیز گفته می‏شود،(1) در حالی كه كلمه والد فقط در پدر حقیقی به كار رفته است.(2) براین‏اساس واژه "اب" معنای عام داشته و والد معنای خاص دارد. در آیه 133 بقره واژه "اب" در عمو اطلاق شده است: "قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهاً واحداً و نحن له مسلمون؛(3) فرزندان یعقوب گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را كه خدای یكتا است می‏پرستیم و ما همگی تسلیم او می‏باشیم". در این جا فرزندان یعقوب، اسماعیل را نیز جزو پدران خود خوانده‏اند، در حالی كه عموی آنان بود.(4)
متكلمان و قرآن پژوهان در این كه آزر پدر حضرت ابراهیم است، اختلاف نظر دارند.(5)
برخی از مفسران و دانشمندان اهل سنت با بهره‏گیری از آیه "واذ قال ابراهیم لأبیه آزر..."(6) گفته‏اند آزر پدر حضرت ابراهیم بوده است. البته برخی دیگر از عالمان اهل سنت مانند آلوسی(7) و طبری باور دارند كه آزر پدر ابراهیم نبوده است.(8)
مفسران و دانشمندان شیعه باور دارند كه آزر پدر حضرت ابراهیم(ع) نبوده بعضی او را پدر مادر، و بسیاری او را عموی ابراهیم دانسته‏اند.(9)
دانشمندان شیعی برای اثبات مدعای خود به دلائل متعدد استدلال نموده‏اند كه به دو تا از آنها اشاره می‏شود:
أ) در هیچ یك از منابع تاریخی اسم پدر ابراهیم آزر گفته نشده است. بیشتر مورخان نام پدر ابراهیم(ع) را تارخ(10)، پسر ناخور، پسر ساروع، پسر اغوا، پسر فالع، پسر شالح، پسر قیتان ذكر كرده‏اند.(11) در كتب عهدین نیز همین نام آمده است.
ب) از برخی روایات استفاده می‏شود كه اجداد پیامبران از صلب پاك هستند، چنان كه پیامبر(ص) فرمود: "همواره خداوند مرا از صلب پدران پاك به رحم مادران پاك منتقل می‏ساخت و هرگز مرا به آلودگی‏های دوران جاهلیت آلوده نساخت".(12)
شك نیست كه روشن‌‏ترین آلودگی بت‏پرستی و شرك است. اگر چنین است، چگونه آزر كه طبق آیه 74 انعام بت‏پرست بوده پدر حضرت ابراهیم(ع) است؟! بر این اساس باید گفت: در آیه 74 انعام كه از آزر به عنوان "اب" یاد شده، به معنای پدر واقعی حضرت ابراهیم نیست، بلكه مقصود از آن عمو یا جدّ مادری و یا معلم می‏باشد. تمام تعبیرهای قرآن در مورد آزر، واژه "اب" است نه "والد" بنابراین بعید نیست كه مراد از "اب" در این موارد، سرپرست باشد، مانند عمو و دایی.(13)
پی‌نوشت‌ها:
1 . تفسیر نمونه، ج‏5 ص 303؛ منشور جاوید، ج‏11، ص 220.
2 . منشور جاوید، ج‏11، ص 220.
3 . همان.
4 . همان؛ تفسیر نمونه، ج‏5، ص 305.
5 . مجمع‏البیان، ج‏4، ص 89، دانشنامه قرآن، ج‏1، ص 33، ترجمه المیزان، ج‏7، ص 255 به بعد.
6 . تفسیر نمونه، ج‏5، ص 303.
7 . تفسیر روح المعانی، ج‏7، ص 169.
8 . جامع‏البیان، ج‏7، ص 158.
9 . تفسیر نمونه، ج 5، ص 303.
10 . تفسیر نمونه، ج‏5، ص 303؛ سیره ابن هشام، ج‏1، ص 3؛تاریخ طبری، ج‏1، ص 346.
12 . تفسیر نمونه، ج 5، ص 305.
13 - 11. دایرةالمعارف تشیع، ج‏1، ص 264؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج‏2، ص 498.
منشور جاوید، ج‏11، ص 220؛ ترجمه المیزان ،ج‏7، ص 260.
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
http://www.cloob.com/clubname/pasokh
.12%
ridhaنام : امتیاز : 36980درصد بهترین پاسخ : 22%Ridha (3)i

5.    88/2/26 (00:37)آزر پدر حقیقى حضرت ابراهیم(ع)نبوده است و كلمه ى «اب»{پدر}، كه در قرآن كریم درباره آزر اطلاق شده «و اذ قال ابراهیم لابیه آزر» دلالت ندارد كه آزر پدر حقیقى و نَسَبى حضرت ابراهیم(ع)بوده است; زیرا در زبان عرب با آنكه کلمه «اب» به معناى پدر و جدّ است، گاه با قرینه به معناى «عمو»ست. از همین رو، در قرآن كریم آمده است: هنگامى كه یعقوب در حال احتضار بود از فرزندانش پرسید: شما بعد از من چه مى پرستید؟ گفتند: «نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسمعیل و اسحق;خداى تو را مى پرستیم كه همان خداى پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحق است».
در این آیه، كلمه «آباء» كه جمع «اب» است، هم بر «جدّ» ایشان(حضرت ابراهیم) و هم بر عمویشان كه حضرت اسماعیل بوده اطلاق شده است; ، زیرا یعقوب فرزند اسحق و برادرزاده اسماعیل است.
براى آگاهى بیشتر در این چند آیه كه درباره ى آزر آمده دقّت فرمایید.

حضرت ابراهیم(ع) در اوایل بعثتش به آزر و مى گوید: «بتهایى را به عنوان خدایان براى خودت انتخاب كرده اى؟ تو و پیروانت همه گمراهید»(1).
آزر وعده خداپرستى به ابراهیم(ع) داد. ابراهیم(ع) گفت: «لاستغفرن لك»(2); حالا كه وعده دادى دست از بت پرستى بردارى، من هم براى تو استغفار خواهم كرد. پس از آنكه حضرت ابراهیم(ع) دید آزر به وعده اش عمل نكرده، خداپرست نشد و به دشمنى با خدا پرداخت از او دورى جست و كناره گرفت: «فلمّا تبیّن له انّه عدوّ للّه تبرّأمنه»(3).
در جاى دیگر قرآن از قول حضرت ابراهیم (ع) مى خوانیم: «خدایا مرا و والدین مرا و مؤمنین را بیامرز، روزى كه حساب برپا مى شود».(4) این آیه حالات و آخرین گفته هاى ابراهیم(ع) را در پایان عمرش، پس از اتمام بناى خانه كعبه، بازگو مى كند.
در آیه قبل دیدید كه ابراهیم(ع) به طور كلّى از آزر بیزارى جست و رابطه خود با او را به كل قطع كرد. آیه اخیر پایان عمر ابراهیم(ع) را مجسم مى كند. وى مى گوید: «خدایا مرا و والدین مرا بیامرز.» بنابراین از در كنار هم نهادن آن دو آیه كه یكى مربوط به «آزر» و در اوایل بعثت ابراهیم (ع) است و دیگرى مربوط به والدین ابراهیم (ع) و در اواخر عمر اوست به خوبى روشن مى شود كه آزر غیر از پدر حقیقى حضرت ابراهیم (ع) است.و یكى از لطایف آیه شریف این است كه تعبیر «والدین» را به كار برده «ربنا اغفرلى و لوالدى» به خلاف كلمه «ادب» واژه «والدین» بر غیر پدر و مادر حقیقى اطلاق نمى شود. پدر حضرت ابراهیم (ع) «تارخ» نام داشته است
.0%


کتاب های آسمانی قبل از قرآن به زبانی بوده است؟


مشخصات سوال
taha_shنام : طاها شیرازیامتیاز : 138درصد بهترین پاسخ : 88%طاها شیرازی (18)i

6 شهریور 87 - 12:22 کتاب های آسمانی قبل از قرآن به زبانی بوده است؟ اطلاعات بیشتر : امام صادق (ع) فرمودند:
" ما أنزل الله تبارك و تعالى كتابا ولا وحیا إلا بالعربیة ، فكان یقع فی مسامع الأنبیاء بألسنة قومهم ، وكان یقع فی مسامع نبینا بالعربیة " موسوعة بحار الأنوار / ج 18 - ص 263

خداوند هر کتاب و پیغام آسمانی را فقط به زبان عربی فرستاد

آیا بر طبق این حدیث زبان تمام کتاب های آسمانی مثل تورات انجیل و زبور عربی بوده و نیز آیا پیامبران پیشین همگی عرب زبان بودند؟


تاریخ ایجاد سوال : 6 شهریور 87 (12:22)تاریخ بسته شدن سوال : 13 شهریور 87تعداد بازدید :219تعداد پاسخ ها : 6طبقه بندی : مذهبی » ادیان و مکاتب- این سوال بسته شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
کتاب های آسمانی قبل از قرآن به زبانی بوده است؟ 








ایجاد علامتبهترین پاسخ
hozoor1نام : دلداده حضورامتیاز : 812درصد بهترین پاسخ : 28%دلداده حضور (133)i

87/6/6 (12:49)بسم الله
شما ترجمه رو کامل نگفتید! اینطور که به نظر میاد این حدیث می خواد نشون بده که به صورت عربی( با توجه به خصوصیات خاص زبان عربی مثل کامل ترین بودن این زبان و ...) بر پیامبر نازل میشه ولی پیامبر، اون رو به زبان قوم خودشون بیان می کنن. چون یکی از اصول مسلم تبلیغ‌، هم زبانی مبلغ با کسانی است که برای تبلیغ به سوی آن‌ها رهسپار می‌شود; قرآن کریم می‌فرماید: "وَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول‌ٍ إِلآ بِلِسَان‌ِ قَوْمِه‌ِی لِیُبَیِّن‌َ لَهُم‌;(ابراهیم‌،4) و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا ]حقایق را[ برای آنان بیان کند."
این قاعدة کلی در فرستادن پیامبران‌، در مورد کتب آسمانی نیز جاری بوده است‌; چنان که قرآن کریم دربارة آخرین کتاب آسمانی می‌فرماید: "وَ کَذَ َلِکَ أَوْحَیْنَآ إِلَیْکَ قُرْءَانًا عَرَبِیًّا لِّتُنذِرَ أُم‌َّ الْقُرَی‌َ وَ مَن‌ْ حَوْلَهَا;(شوری‌،7) و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا ]مردم عرب زبان‌[ مکه و کسانی را که پیرامون آنند، هشدار دهی‌."
گفتنی است لزوم تناسب زبان مبلغ و کتاب با زبان مردم‌، در ابتدای رسالت و تبلیغ است‌، و با گسترش شریعت و آیین و تعالیم یک مبلغ‌، از ضرورت آن کاسته می‌شود; زیرا امکان برخورداری از وسایل تبلیغی دیگر برای مبلغ فراهم می‌شود.
.76%بهترین پاسخ از نظر تیم متخصصین طبقه
p_eteghadatنام : اعتقادات پاسخگوامتیاز : 2986درصد بهترین پاسخ : 51% اعتقادات پاسخگو (290)i

87/6/8 (19:48)قرآن كریم می‌فرماید: "وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول‌ٍ إِلاّ بِلِسَان‌ِ قَوْمِه‌ِ لِیُبَیِّن‌َ لَهُم‌ْ" (ابراهیم‌،4) و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (حقایق‌) را برای آنان بیان كند.
اقوام گذشته به زبان‌های آریایی‌، سامی‌، عبری و... صحبت می‌كردند كه زبان‌های كنونی دنیا تحول یافته آنهاست‌. پیامبران در هر منطقه و زمان‌، به زبان همان منطقه و زمان سخن می‌گفتند; مثلاً گفته می‌شود كه حضرت آدم‌ به زبان سامی سخن می‌گفته‌اند و حضرت موسی‌ به زبان عبری صحبت می‌كردند.(ر.ك‌: كلیات تاریخ‌، مترجم‌: مسعود رجب‌نیا، ج‌، ص‌.)
از این آیة شریفه استفاده می‌شود كتاب آسمانی هر پیامبری به زبان همان قوم بوده است مثلاً: تورات به زبان عبری‌، انجیل به زبان سریانی و... نازل شده است‌، همان طور كه قرآن به زبان عربی است‌.http://www.cloob.com/pasokh
.0%دیگر پاسخ ها
mehdi_t004نام : م امتیاز : 394درصد بهترین پاسخ : 36%م (0)i

1.    87/6/6 (12:50)تورات و زبور به زبان عبری(زبان قوم بنی اسرائیل) نوشته شده اند، عیسی نیز به زبان عبری سخن می گفته است، انجیل ها نیز ابتدا به زبان عبری و یونانی(اطراف دریای مدیترانه یونانی نشین بود) نوشته شد، بعدها به لاتین ترجمه شد که زبان رسمی کلیسا گردید.
خود این روایت چگونگی این عمل را توجیه کرده است و می گوید با آنکه وحی به زبان عربی است ولی در گوش انبیاء هر قوم به زبان قوم خودش شنیده می شود! پس مشکل خاصی پیش نمی آید..17%
ghazal_13نام : سایه روشن هوامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%سایه روشن هو (28)i

2.    87/6/7 (15:36)خوب اینکه معلومه به زبان مردمشون
.5%
bap_rنام : بابک رستم زادهامتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 0%بابک رستم زاده (0)i

3.    87/6/7 (22:45)سلام عزیز ببین تورات و انجیل به زبان عبری بوده و به تورات به این زبان نوشته شده و انجیل هم علاوه بر عبری به یونانی هم نوشته شده است.0%
bhrvzنام : دلنواز ملکی تبریزیامتیاز : 124درصد بهترین پاسخ : 15%دلنواز ملکی تبریزی (393)i

4.    87/6/8 (14:15)كتاب حضرت ادم و نوح نبی به زبان سامی بود .
كتاب های حضرت ابراهیم ، عیسی ، موسی علیهم السلام به زبان عبری بود
و كتاب خاتم انبیا قران به زبان عربی بود .
سایر انبیا هم كتابهایشان در جهت شرح و توضیح پیامبران اوالی الاعظم زمان خود بود یعنی انبیائی كه در زمان نوح نبی بودنند از كتاب نوح نبی استفاده می كردند منتها به زبان منطقه ی كه در ان تبلیغ می كردند كتاب خود را به مردم عرضه می كردند.
در نتیجه كتابهای انبیا به زبان مردم مخاطب خود بود ..0%


ساير مطالب :
* اكنت پرشین گیگ لطفا"
* صفحه ی جدیددی كه واسه چت گذاشتن واسه من باز نمیشه باید چیكار
* گرفتن شناسنامه جدید
* kasi mitooone dar morde gorhak haye sheytan parastiii etleat
* dar morede darse farayandhaye tasadofi kasi chizi midoone
* ظرفیت رشته باستان شناسی در کنکور ارشدو تهیه کتب منابع
* آی دی ام در یاهو مدتی باز نکرده بودم تمام میل ها پاک شده چه
* درس فرایندهای تصادفی چیه؟
* میخوام یه ردیاب رو ماشینم بذارم چی بذارم؟هزینش؟
* سایت یا کتاب خوب درمورد حرکات اصلاحی معرفی کنید