تبليغات
چگونگی ابطال سند رسمی اجاره موخر به قرارداد عادی ؟


مشخصات سوال
ssam2050نام : سعید آقاییامتیاز : 95درصد بهترین پاسخ : 0%سعید آقایی (0)i

28 فروردین 89 - 10:00چگونگی ابطال سند رسمی اجاره موخر به قرارداد عادی ؟ اطلاعات بیشتر : با سلام
به طور خلاصه :
یک قرارداد عادی ( از 10/10 /86 تا 10/10/87 ) اجاره با مستاجر بستم و بعد از 3-4 ماه برای عدم پرداخت مالیات اجاره نامه رسمی(از12/3/87تا12/3/88 ) به مبلغ 10000تومان ماهیانه تنظیم گردید . ( بعد از عدم تخلیه ملک در موعد قرارداد عادی توسط حکم شورای حل اختلاف تخلیه گردید و مستاجر با استناد به سند رسمی قصد گرفتن خسارت بابت تخلیه زود هنگام( نسبت به سند رسمی ) و باز پس گرفتن اجاره بهای موضوع قرارداد عادی را دارد .
لازم به ذکر است که :

1- مستاجر چکهای 12 ماه اجاره را حتی بعد از قرارداد رسمی به طور کامل پاس کرده است .و به قرارداد عادی عمل نموده است .

2- در هنگام قرارداد رسمی شاهدی زیر سند را امضا نکرده است ( که طبق قانون موجر و مستاجر سال 76 ، امضای دو شاهد لازم است )

ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره كلیه اماكن اعم از مسكونی، تجاری، محل كسب و پیشه، اماكن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن كه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده 2- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

3- با استناد به دروس استاد دکتر احمد هاشمی :
اگر رعایت ضوابط مقرر قانونی در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولی قانوناً رسمی تلقی نمی شود چون هر ثبتى سند را رسمى نمى‏كند. ممكن است سند در دفتر اسناد رسمى یا دفتر ازدواج و طلاق هم به ثبت رسیده باشد ولی رسمى تلقى نشود. بنابراین هر سندى كه ثبت شد و رسمى تلقی نشد دیگر داراى آثار مذكور در مواد 70،72،73 قانون ثبت نیز نخواهد بود . براى این كه سند رسمى تلقى بشود طبق ماده 1287 ق.م رعایت تحقق شرایطی در ثبت سند لازم است . براى اینكه سند رسمى تلقی بشود اگر بعضى شرایط مقرر قانونی در ثبت سند رعایت نشود . مثلاً اگر نسبت به اجرای چنین سندی اجرائیه صادر شده باشد باید باطل شود . براى اینكه سند مزبور رسمى و لازم الاجرا نبوده است و در مواردی باید توقیف عملیات اجرایی نیز صادر شود ضمناً چنین سندی دارای آثار مقرر در مواد 70 و 72 و 73 قانون ثبت نخواهد بود . طبق ماده 1287 قانون مدنی آنچه در این رابطه باید بحث شود این است كه برای اینكه سندی قانوناً رسمی تلقی شود چه ضوابطی در ثبت آن باید رعایت شود ؟ برای اینكه سندی رسمی تلقی شود ضوابطی بایستی در ثبت آن رعایت شود اولین شرط این است كه سند فنی و یا به عبارت دیگر توسط مأمور دولت ثبت شود . البته مابین مأمور دولت و مستخدم دولت تفاوت است ثبت كننده باید مأمور دولت باشد یا بعبارت دیگر مجاز در قسمت سند باشد خواه مستخدم دولت باشد یا نباشد شرط دوم این است كه صلاحیت ثبت سند را داشته باشد و در حدود صلاحیت خود عمل بكند ( اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی ) .
پس یكى دیگر از شرایطی كه برای رسمیت سند لازم است این است كه تنظیم كننده سند رعایت حدود صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را در تنظیم سند بنماید شرط سوم این كه تحقیق‌ااش لازم است این است كه سند بر طبق مقررات قانون ثبت شده باشد در مورد قانون هم بحث این است كه ما در تنظیم سند یك مقررات و ضوابط عام داریم كه تنظیم كننده سند باید رعایت كند و یك ضوابط و مقررات خاصی كه در تنظیم بعضی از اسناد تنظیم كننده سند باید رعایت كند تا سند رسمی تلقی شود ، مثلاً در ماده 2 نظامنامه ماده 2 قانون ازدواج مصوب آبان 1310 می گوید سند ازدواج یا طلاق برای اینكه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر ذیل آن مجموعاً دارای لااقل 6 امضاء باشد یعنی اگر ذیل سند دارای 5 امضاء به جای 6 امضاء بود این سند رسمی تلقی نمی‌شود . وقتی سند رسمی نبود آثار سند رسمی را هم ندارد . مثلاً اگر باستناد چنین سندی اجرائیه صادر شود ، قابل ابطال است . چون طبق قانون این سند رسمى محسوب نمی گردد . اگر سردفترى در تنظیم سند ازدواج یا طلاق طبق آیین نامه مذكور عمل می‌كند سند تنظیمی رسمی لازم نیست و در نتیجه ممكن است حقوق افراد از این لحاظ تضییع شود و اگر قاضى نسبت به این موضوع توجه نكند و به تصور اینكه چون سند حسب مورد در دفتر ازدواج یا طلاق ثبت شده است لذا رسمی است این چنین برداشتی مشكل ایجاد خواهد كرد این است كه عرض كردم قضات محترم بایستی مقررات ثبت سند را بدانند تا متوجه شوند كه مقررات قانونی ثبت سند در به ثبت رساندن آن رعایت شده است یا نه همانطور كه باید مقررات ثبت ملك را بدانیم تا بتوانیم بگوئیم در ملكی كه ثبت شده است مقررات قانونی ثبت ملك دقیقاً رعایت شده است یا نه و ملك طبق قانون ثبت شده است ویا چون مقررات ثبت ملك رعایت نشده لذا ملك ثبت شده تلقی نمی شود و در نتیجه دارای آثار قانونی ملك ثبت شده نیست .

آیا قاضی می تواند حکم به ابطال قرارداد رسمی بدهد یا نه ؟ چرا؟تاریخ ایجاد سوال : 28 فروردین 89 (10:00)تاریخ بسته شدن سوال : 13 اردیبهشت 89تعداد بازدید :245تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
چگونگی ابطال سند رسمی اجاره موخر به قرارداد عادی ؟ 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
karamhosseinنام : کرم حسین یاریامتیاز : 190درصد بهترین پاسخ : 64%کرم حسین یاری (250)i

89/1/28 (13:34)پاسخ این مساله در مقاله ای از مرحوم دکتر مهدی شهیدی ، تحت عنوان فروش مال غیر بدون تنظیم سند رسمی ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، ص9 الی 45 به طور کامل بیان گردیده که بنده خلاصه کوچکی از آن را به شرح ذیل بیان میکنم

مطابق اصل صحت باید گفت معامله با سند عادی صحیح بوده و لزوم این معامله را نیز اصل لزوم قراردادها تائید میکند.
این اصول بیانگر حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها است و قانونگذار نیز در مواد 10 ، 191 و 339 قانون مدنی اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است " مرحوم دکتر مهدی شهیدی ، مقاله فروش مال غیر بدون تنظیم سند رسمی ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، ص13 "

با این وصف باید گفت هم از نظر اصول و قواعد حقوقی و هم از دیدگاه قانونگذار معامله با سند عادی یک معامله صحییح و لازم میباشد و ابطال چنین معامله ای احتیاج به نص صریح قانونی دارد که به قول دکتر شهیدی " در هیچیک از مقررات مربوطه بطلان و بی اعتباری فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعلام نشده است". "همان ص 15 "
نکته ای که باید به آن اشاره کرد بحث اثبات وقوع معامله با سند عادی است ، زیرا مطابق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد و به حکم اصل تاخر حادث " تاخر مندرجات سند عادی نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض است ...مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی ، مقدم بر تاریخ بیع با سند رسمی بوده است ""همان ص 36 "

در حمایت از سند رسمی میتوان به مواد 22 ،46 ، 47 ، 48 و 70 استناد کرد .
ماده 22 قانون ثبت مقرر میدارد " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت"
ماده 48 قانون ثبت مقرر میدارد " سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست "

جهت کسب اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید

http://www.cloob.com/club/post/list/clubname/hoghoghclub/wrapper/true

کرم حسین یاری

www.yari-kh.com
.66%دیگر پاسخ ها
2721647210نام : حمید مشاوراملاکامتیاز : 676درصد بهترین پاسخ : 33%حمید مشاوراملاک (35)i

1.    89/1/28 (20:39)با عرض سلام.این موردی که شما میفرمایید برای خودم هم چندین بار اتفاق افتاده.ملکی رو 10 میایون پیش و1700 هزارتومان اجاره دادم ولی دردفترخانه با ماهی 10هزارتومان نوشتم.ولی میفرمایید که دردفترخانه شاهدی نبود.نه اینطورنیست.اجاره نامه ثپتی از اجاره نامه عادی بیشتر اعتبار داره.ولی چون عرف رو دادگاه میپزیره واین روش عرفا انجام میشه.برا همین دادگاه باید اجاره نامه عادی روبپزیره واون قراردادی که به واقعیت نزدیک باشه مورد قبول دادگاه هست.این تجربه ای بود که دربنگاه داری داشتم..25%
mory11نام : مهرداد بهمنیامتیاز : 520درصد بهترین پاسخ : 32%مهرداد بهمنی (20)i

2.    89/1/29 (11:15)آنچه بیان داشتید از دیدگاههای مختلف ، راه حلهای گوناگونی دارد . بر اساس توضیحات شما راه حل این است كه اگر مستاجر دعویی به خواسته استرداد وجوه مورد ادعایش كه مازاد بر مال الاجاره رسمی پرداخت نموده بر علیه شما اقامه نماید ، شما میبایست دعوی تقابل به خواسته صوری بودن عقد رسمی اجاره را مطرح كنید . در جهت اثبات صوری بودن عقد رسمی اجاره ، پرداخت اجاره بها برابر مال الاجاره مندرج در سند عادی اجاره و سایر قراین و امارات دادگاه را مجاب خواهد نمود كه موضوع و حقیقت ماجرا » است كه شما بیان داشته اید .
نكته دیگر اینكه شاسته نیست برای رهایی از مالیاتی كه احتمالا" مبلغ آن هم چندان قابل ملاحظه نیست ( و هر چند كه قابل ملاحظه هم كه باشد تفاوتی ندارد ) اقدام به سند سازی بر پایه خلاف واقع نمود . بهتر و پسندیده آن بود كه طبق واقع اگر مالیاتی به موضوع اجاره تعلق میگرفت ، با رضایت پرداخت میگردید . قطعا" خداوند نیز با فردی كه صادقانه رفتار نموده و مینماید چون خود او رفتار متقابل خواهد داشت . ( جسارت بنده را خواهید بخشید ) ..8%


قرارداد شفاهی و چگونگی ضمانت اجرای آن


مشخصات سوال
anahita1363نام : آناهیتا ایرانیامتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 20%آناهیتا ایرانی (3)i

26 فروردین 88 - 17:08قرارداد شفاهی و چگونگی ضمانت اجرای آن اطلاعات بیشتر : با سلام؛ خلاصه پرونده :شخصی(الف) در یکی از شهرستانهای کشور، ضمن یک قرارداد شفاهی مبلغ 15 میلیون تومان را به شخص دیگری(ب) میدهد تااو ظرف مدت یک ماه یک دستگاه کامیون تحویل وی(الف) دهد؛ مدت 6 ماه میگذرد وخبری از شخص (ب) نمیشود( متواری میشود). بعد از مدتی او ردیابی شده و بازداشت میشود و ادعا میکند که پول را به حساب شرکتی در تهران ریخته اما آن شرکت هنوز ماشین را تحویل نداده؛صحت این قضیه ثابت میشود و پس از یک شب بازداشت، بازپرس وی را بلاقید! آزاد میکند.اکنون سؤال من از عزیزان اینست که در این صورت آیا فقط شخص ب ضامن پول الف است یا آن شرکت در تهران هم ضامن است؟!! و شیوه بازپرداخت پول چگونه است؟( نقداً یا اقساطی).( ترجیحاً نظر مستند به قانون باشد). با تشکر و کمال احترام.تاریخ ایجاد سوال : 26 فروردین 88 (17:08)تاریخ بسته شدن سوال : 11 اردیبهشت 88تعداد بازدید :343تعداد پاسخ ها : 24طبقه بندی : جامعه ، قوانین » قانون- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
قرارداد شفاهی و چگونگی ضمانت اجرای آن 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
misam_zrنام : میثم محمدیامتیاز : 121درصد بهترین پاسخ : 33%میثم محمدی (429)i

88/1/26 (17:21) به عرف باید رجوع كنیم كه آیا شخص تعدی كرده و یا شركت؟
از طرفی باید بیان شود حواله خرید به نام كیست؟
باید ثابت شود شخص وكیل در خرید بوده است؟
شرایط وكالت چه بوده؟
دوستان قضیه چه میشه؟

.32%دیگر پاسخ ها12
shomalsabzنام : شمال سبزامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%شمال سبز (15)i

1.    88/1/26 (17:23)salam
shakhse alef ba b taraf hesab ast
banabarin b kod dar sorat eghdam bayad taraf dava konad
albeteh dar in bahs nemigonjad
man 5 sala ast ke karshenas dadgostari hastam khoshhal misham betonam komak konam.3%
ghasre_yakhi2009نام : قصر یخیامتیاز : 110درصد بهترین پاسخ : 11%قصر یخی (0)i

2.    88/1/26 (17:54)سلام
باید اون طرف رو دزدید. بعد تو یه جای خلوت پولو از حلقومش کشید بیرون.
این قضیه فقط تو قانون اعلام شده ولی صریحا حق نداده
برای احقاق حق باید با طرف کنار اومد. اگه با زبون نشد از راههای دیگه استفاده کن
09194646849.7%
kami_hosseiniنام : کامی حسینیامتیاز : 111درصد بهترین پاسخ : 7%کامی حسینی (10)i

3.    88/1/26 (18:26)سلام، هیچ ضمانت اجرایی در قانون برای قرارداد شفاهی وجود ندارد. یعنی اصلا قرارداد شفاهی معنی ندارد و تعریفی در قانون به این اسم وجود ندارد. اما بهتر است برای دفاع از حق خود وکیل اختیار کنید و تحت عناوین خیانت در امانت و وجود شهود و راهکارهای دیگری که در قانون وجود دارد، احقاق حق نمایید.
موفق باشید.3%
farhad280نام : فرهاد کوه رنجامتیاز : 127درصد بهترین پاسخ : 9%فرهاد کوه رنج (123)i

4.    88/1/26 (18:40)سلام
اصلا قراردادی به اسم قرارداد شفاهی نداریم.... شخص الف بسیار حماقت فرموده كه پول بی زبون رو به شخص ب داده اونم بدون مدرك اخه الف جان الان تو دنیایی كه حتی قرارداد كتبی هم ارزش درست حسابی نداره چطور 15 میلیون به غریبه دادن باید شكایتی تحت عنوان كلاهبرداری از ب بكنید خیانت در امانت كه دوستمون فرمودن مقولش فرق میكنه خیانت در امانت مدرك میخواد خیلیییییییی قوی ولی كلاه برداری راحتر میشه ولی باید جوری باشه كه از زبون ب حرف بكشید كه اعتراف كنه پول رو شخصا از الف گرفته به نظر من در اولین فرصت وكیل بگیرد.14%
arash_1mنام : آرش پویاامتیاز : 283درصد بهترین پاسخ : 11%آرش پویا (2)i

5.    88/1/26 (19:22)بستگی داره قرارداد فی مابین دقیقا چی بوده و از آنجائیكه قاضی طرف رو بی قبد و شرط ازاد كرده حتما طرف ثابت كرده كه به موضوع قرارداد عمل كرده و قصوری نداشته و پول رو جهت خرید به شركت داده حالا میماند شرایط معامله و خرید اتومبیل از شركت مذبور كه باید از متن ان باخبر بشی و مابق ان رفتار كنی و بهتر است وكیل اختیار كنی.3%
ghmn887نام : بابک غلامی رادامتیاز : 101درصد بهترین پاسخ : 0%بابک غلامی راد (0)i

6.    88/1/26 (19:50)با سلام .مدعی در مقام دعوا باید اسناد را ثابت کند قراردادهای شفاهی در صورتیکه شهودینی مورد تایید بازپرس نداشته باشد محلی از اعراب ندارد . شرکت هیچگونه شخص ثالثی را در تحویل کامیون (البته مگر طبق ایین نامه های شرکت در حکم حواله ان هم با حق وکالت یا توکیل در وکالت )نمی شناسد. در صورتیکه خوانده در اظهارت اقرار به متن شفاهی قرار داد در حضور وکیل کند کافی هست و بعدا نمی تواند خود را مدیون نداند لکن اثبات حق همیشه از طرف مدعی می باشد . البته در صورتیکه از طرف بانک پول واریز نمود اید به حساب شخص میتواند با( گرفتن وکبل) وجوه واریزی را به لحاظ معامعله به طرفیتت محرز باشد راه ساده تر می باشد .0%
erfanfaنام : عرفان فاختهامتیاز : 110درصد بهترین پاسخ : 14%عرفان فاخته (2)i

7.    88/1/26 (20:38)سلام
توی قانون چیزی به نام قرارداد شفاهی وجود نداره
در صورتی که شخص بلا قید آزاد شده حتما اثبات کرده که خیانت در امانت نکرده اصلا نمیدونم چرا بی هیچ سندی دال بر رد پول ایشون بازداشت شده!سوال کامل نیست!اما اگه حواله خرید به اسم شماست طرف شما شرکته که در صورت عدم توان پرداخت قسطی به شما بر میگردونه .0%
mory11نام : مهرداد بهمنیامتیاز : 532درصد بهترین پاسخ : 32%مهرداد بهمنی (19)i

8.    88/1/26 (22:39)بنظر من شکایت ابتدایی هر چند مختومه شده لکن بموجب قرار صادره بازپرس که مبتنی بر قبول ادعای شاکی توسط متشاکی بوده و احتمالا" بدلیل عدم سوء نیت کیفری با قرار مجرمیت روبرو نشده است , موضوع ادعای شاکی در مورد قرارداد شفاهی به اثبات رسیده و خود این پرونده دلیل صحت ادعای شاکی میباشد .
حال اقدام این فرد در حکم وکالت از طرف صاحب پول قلمداد میشود که بایست با توجه به جزییات بررسی شود . شرکتی که پول را دریافت داشته چه کسی را صاحب امتیاز خرید ماشین میداند ؟ و احیانا" الباقی ثمن هم آیا باید پرداخت شود ؟ و مسایلی از این قبیل. لکن محتمل است اقدام فرد وکیل در تاخیر پرداخت وجه به شرکت مزبور موجب وقوع خساراتی به صاحب پول شود ( مثل آنکه نوسان قیمت ماشین در مدت زمانی که میبایست پول پرداخت شود تا زمانی که عملا" پرداخت شده بوجود آمده باشد و از این دست ) لذا اگر شرکت خود را متعهد به تحویل ماشین میداند و مشگل دیگری در بین نیست نمیتوان وجه مربوطه را از کسی ( وکیل یا شرکت ) مطالبه کرد زیرا شرکت تعهد به تحویل ماشین نموده نه استرداد وجه ( مگر آنکه امکان فسخ قرارداد خرید ماشین با شرکت وجود داشته باشد ) . به این ترتیب و با توجه به فرض عدم امکان استرداد عین وجه نقد پرداختی موضوع دریافت قسطی یا یکجای آن منتفی است .10%
smh_kartonنام : مهندس مهدی حکمتیامتیاز : 111درصد بهترین پاسخ : 0% مهندس مهدی حکمتی (13)i

9.    88/1/27 (00:23)با سلام
شما خودتون میگویید قرار د اد پس باید متنی نوشته شده باشه
که باید دید مضمون متن چیست؟
اگر هیچ گونه مطلبی نوشته نشده باشه 2 نفر شاهد بالغ و عاقل کافیست
در ضمن شما میگویید فرد ب پول را واریز کرده اما خرید حواله به نام چه کسی ثبت شده است این خیلی مهمه
اگر حواله به نام الف باشه پس فرد ب امانتداری را به نحو احسن انجام داده مگر اینکه در واریز وجه زمان را از بین برده باشه و ضرری متوجه الف شده باشه در این صورت باید ضرر و زیان وجه را پرداخت نماید به صورت سود بانکی
.0%
sharkeنام : باران امتیاز : 87درصد بهترین پاسخ : 0%باران (18)i

10.    88/1/27 (01:09)وقتی شخص ب بعد از دستگیری در دادسرا اقرار کرده که پول را گرفته و در کنار آن به طور ضمنی ادعای شخص الف رو هم تایید کرده پس این قرار داد ثابت شده است حتی اگر شفاهی باشه و این اقرار ب از هر شهادت شهودی نافذ تر و قوی تره .
و شخص ب در برابر شخص الف مدیونه و شرکت در صورت ثبوت تخلف دربرابر شخص ب مدیونه
یعنی شرکت دینی در برابر الف نداره
پس شخص الف باید به ب مراجعه کنه و ب هم می تونه به شرکت مراجعه کنه اما نمیتونه الف رو ملزم کنه که به شرکت مراجعه کنه بلکه باید خودش دینش رو به الف ادا کنه و و شرکت تنها دربرابر ب مدیون به حساب می آید .0%
mehrshadbjoonنام : مهرشاد رادامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%مهرشاد راد (18)i

11.    88/1/27 (03:44)chenanche esme sherkat dar gharar dad gheyd shode bashad shakhse alef az be shekayat mikonad
va sherkate mazbor hich taahodi nesbate be shakhse alef nadarad
dar khosose pardakht aval bayad baraye mahkame esbat shavad ke poli vojod dashte ast
dar sorate esbat chon bish az 3 mah migozarad ghabele residegi dar mahakeme hoghoghi va dar sorate adame tavane pardakht az soye be taghsit pardakht kkhahad shod
.0%
ramtinariaiنام : رامتین آریاییامتیاز : 119درصد بهترین پاسخ : 28%رامتین آریایی (10)i

12.    88/1/27 (07:53)سلام كتبی یا شفاهی بودن قرارداد تاثیری در اعتبار ان ندارد قرارداد كتبی هم ممكن است با ادعای جعل روبرو شود اگر وقوع عقد به هر نحو نظیر اقرار شاهدنظر كارشناس درمورد اصالت قرارداد یا سوگند مسلم شود برای طرفین الزام اور مگر این كه اقاله یا فسخ شود در موضوع مطروحه چون الف به اشتباه شكایت كیفری طرح كرده ب جلب وبعد از اثبات واریز مبلغ به حساب شركت به دلیل عدم وقوع جرم و حقوقی بودن موضوع ازاد می گردد در حال حاضر اصلا موضوع استرداد پول قابلیت طرح ندارد زیرا كه قرارداد به قوت خود باقی است و الف می تواند الزام ب و ب الزام شركت را به انجام تعهدات هز دادگاه تقهضا كند.3%
del_zanنام : آرمان زندگیامتیاز : 96درصد بهترین پاسخ : 0%آرمان زندگی (115)i

13.    88/1/27 (08:31)بهترین کار این است که پولش را بگیرد وخودش را بیش از این درگیر گرفتاری نکند.0%
deltang_tanha55نام : ......... ............امتیاز : 147درصد بهترین پاسخ : 40%......... ............ (1)i

14.    88/1/27 (09:17)?.0%
comefreshنام : سراج فتاحیامتیاز : 162درصد بهترین پاسخ : 7%سراج فتاحی (0)i

15.    88/1/27 (11:02)1- این یک موضوع حقوقی است . پس چگونه طرح دعوی کیفری شده است . و عنوان اتهامی وی چه بوده است که دادسرا تا مرحله صدور قرار تامین پیش رفته است .
2- اصولا بحث بر سر شفاهی یا کتبی بودن قرار داد در قانون پیش بینی نشده است .عقد یعنی توافق طرفین برای انجام یک امر حالا چه کتبی باشد و یا چه شفاهی .مهم این است که چه چیزی را توافق کرده اید . وآن توافق را به چه دلایل اثباتی می خواهید ثابت نمائید . .7%
mike_loveنام : مهدی نصیری پورامتیاز : 124درصد بهترین پاسخ : 18%مهدی نصیری پور (4)i

16.    88/1/27 (13:19)سلام
قانون بطور صریح در مورد قرارداد شفاهی به نکته ای اشاره ندارد چراکه این قبیل قراردادها بر طبق اعتماد طرفین و به قولی بصورت دوستانه عقد میشود. تنها به 2 طریق میتوان این مورد را به نتیجه رسانید.
1- درصورتی که به هر طریقی طرف (ب) در دادگاه و یا مرجع قانونی مورد صلاحدید قاضی اعتراف نماید.
2- درصورتی که در حین عقد این قرارداد(شفاهی) 3نفر مورد اعتماد به عنوان شاهد حضور داشته باشند و هرسه نفر در دادگاه حاضر شده و شهادت دهند(بطور مجزا) قاضی میتواند این شهادت را به عنوان مدرک مورد استناد قرار داده و قرار قانونی برای طرف (ب) صادر نماید.
درغیر اینصورت طرف (الف) هیچکونه اقدامی حتی با بهترین وکیل دعاوی را نمیتواند در مورد طرف (ب) صورت دهد.
در صورتی که به هرکدام از طرق یادشده طرف (ب) موضوع قرارداد شفاهی را گردن بگیرد و مدرک قابل قبول برای دادگاه ارائه نماید که وجه مورد نظر را به شرکت معرفی شده انتقال داده است دادگاه امکان بررسی مورد را از شرکت معرفی شده داشته و موضوع قابل پیگیری قضائی است.
در غیر اینصورت هیچ راه قانونی دیگری وجو ندارد.
امیدوارم که قابل استفاده باشه..7%
dashakol_lotyنام : حامد تبریزیامتیاز : 76درصد بهترین پاسخ : 5%حامد تبریزی (13)i

17.    88/1/27 (13:49)تو کشور ما قراداد رسمیه محضری با هشتاد تا ضامن کارمند و هوشیار و مست ضمانت اجرایی نداره حرف از قرارداد شفاهی میزنی؟.0%
leonimaنام : علی کامرانیامتیاز : 100درصد بهترین پاسخ : 0%علی کامرانی (65)i

18.    88/1/27 (15:00)سلام
اصولا چون بین پرداخت كننده و شركت ب رابطه قراردادی وجود ندارد ، شركت در برابر او تعهدی نخواهد داشت مگر اینكه ب به نمایندگی از الف اینكار را انجام داده باشد كه ظاهر امر هم دلالت بر این موضوع دارد
در اینصورت با استناد به اظهارات ب می توان الزام ب به ایفاء تعهد را از دادگاه خواست.
ضمنا بلاقید آزاد شدن ب هم در شرایط موصوف در سوال فی نفسه بلااشكال است .
.0%
aliosun1383نام : امیر علیامتیاز : 110درصد بهترین پاسخ : 0%امیر علی (28)i

19.    88/1/27 (16:10)اگر الف ادعا میکنه که پول رو از ب دریافت کرده شخص ب میتونه از وی بصورت کتبی امضا بگیره و اگر الان الف پول رو به شرکت ریخته میتونه از شرکت استعلام کنه و بعد از استعلام از الف وکالت محضری بگیره و وکالت رو به شرکت ببره که دیگه طرف حساب ب با شرکت باشه نه الف ..0%
hedayat1345نام : هدایت فرهمندامتیاز : 96درصد بهترین پاسخ : 0%هدایت فرهمند (15)i

20.    88/1/27 (21:08)براساس متن سوال هم قرار فی مابین طرفین قابل اعتبار حقوقی است و هم شکایت کیفری شاکی صحیح بوده و هم قرار بازپرس ! به این دلیل که :
اولاً : همانطور که پاسخگویان 13 و 17 تذکر داده اند ، قرارداد کتبی هیچ امتیازی نسبت به قرارداد شفاهی ندارد مگر اینکه طریق اثبات آن راحت تراست و در قوانین موجود در هیچ جایی به جز قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، قرارداد کتبی امتیازی بر قرارداد شفاهی ندارد . پس قرارداد آنان در سوال به فرض اقرار شخص ب نزد مرجع دادسرا معتبر است
ثانیاً : این که پاسخگوی شماره 16 معتقد بودند که موضوع حقوقی است باید توجه داشت که در متن سوال آمده که مبلغ پرداختی توسط شخص الف به ب ، بابت تحویل یک دستگاه خودرو ظرف مدت یک ماه بوده است . یعنی مثلا شما پولی به من می دهید تا آن را به مصرف معینی ( خرید خودرو و تحویل آن به شما ) برسانم . بنابر این می توان موضوع را تحت عنوان ماده 674 قانون مجازات اسلامی یعنی خیانت در امانت طرح کیفری کرد . چون مدت موعود سپری شده و شخص ب نیز متواری شده و معلوم نیست آن پول را به مصرف مورد نظر ( خرید خودرو ) رسانده یا خیر ؟
ثالثاً : قرار منع تعقیب بازپرس هم کاملاً درست بوده . چون پس از استعلام مشخص شده که شخص ب به وظیفه خود و اجرای اقدامات ابتدائی عمل کرده و پول را به حساب شرکتی ( که ظاهراً ثبت شده است و در این خصوص اشتغال دارد ) واریز کرده پس عنصر اساسی جرم خیانت در امانت که سوء نیت خاص است در این مورد به طور کلی وجود ندارد . پس شخص ب مرتکب جرمی نشده است .
رابعاً : وضعیت این سه نفر همانگونه که خیلی از دوستان پاسخ داده اند یک وضعیت حقوقی ( مدنی ) است . یعنی شخص ب با اقرار به صحت قرارداد شفاهی در نزد مرجع قضائی متعهد اصلی در مقابل شخص الف ( متعهد له ) است . بدقولی شرکت یا حتی ورشکستگی وی ، تاثیری در موضوع تعهد فی مابین الف و ب ندارد . پس شخص الف می بایست دادخواست ایفای تعهد به طرفیت شخص ب بدهد . شخص ب هم می بایست مطابق با تشریفات مقرر شرکت را به عنوان جلب ثالث در دعوای رسیدگی دعوت کند . منتها همانگونه که مرحوم دکتر شهیدی به کرات در کتابهای خود تذکر داده بود ، بحث مطالبه وجه پرداختی در تعهدات ، در درجه دوم است و اصل مطالبه ایفای تعهد است نه مطالبه وجه . البته آقای دکتر قائم مقامی نظر دیگری دارد که می توانید در کتاب حقوق تعهدات ایشان مطالعه فرمائید .
عزت مستدام - هدایت .3%12


پوزیتیویستی و ابطال گرایی


مشخصات سوال
425نام : یوسف فعله گریامتیاز : 274درصد بهترین پاسخ : 23%یوسف فعله گری (30)i

21 مهر 88 - 11:28پوزیتیویستی و ابطال گرایی اطلاعات بیشتر : تفاوت نظریه های اثبات گرایی و ابطال گرایی در مورد علم در چیه؟تاریخ ایجاد سوال : 21 مهر 88 (11:28)تاریخ بسته شدن سوال : 7 آبان 88تعداد بازدید :161تعداد پاسخ ها : 3طبقه بندی : علوم » غیره- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

عنوانوضعیت
نمایش برای همه
دوستان
پوزیتیویستی و ابطال گرایی 
ایجاد علامتبهترین پاسخ
ridhaنام : امتیاز : 36914درصد بهترین پاسخ : 22%Ridha (3)i

88/7/21 (20:30)google search.62%دیگر پاسخ ها
iran_750نام : مریم پاییزیامتیاز : 40364درصد بهترین پاسخ : 11%مریم پاییزی (60)i

1.    88/7/22 (09:26)با 1 موافق هستم.25%
javadansariنام : محمد جواد سبط الشیخ انصاریامتیاز : 581درصد بهترین پاسخ : 43%محمد جواد سبط الشیخ انصاری (16)i

2.    88/7/29 (11:40)سلام دوست عزیز
از این دو تا سایت استفاده کن
http://www.zendagi.com/new_page_159.htm
http://www.iraninstitute.com/1382/820813/html/think.htm.12%


ساير مطالب :
* شحم الذئب چیست؟؟
* کاشف مواد رادیو اکتیو چه کسی بوده و استفاده آن در کجاست ؟
* روش آپدیت كردن آنتی ویروس eset smart security
* کاشف اشعه X چه کسی بوده و علت نام گذاری آن به این اسم چی بود
* لطفا لینك آپدیت های آنتی ویروس eset smart security را بذارید
* آموزش كار با نرم افزار Folder Lock
* با سلام کسی مقاله ای در مورد پیکربندی یه سرور لینوکس داره؟
* برای قبولی در کنکور ارشد عمران چقدر مطالعه کافی است ؟
* چرا کوروب های من بدون این که استفاده کنم کم میشه؟!
* معرفی سایت یا وبلاگ با پیج رنک و بازدید کننده بالا و قیمت من